Andere producten

Naast de 3 productgroepen Voedergrassen, Mais en Groenbemesters levert DLF ook andere producten. Zo valt te denken aan meststoffen voor de professionele sport- en recreatiesector, klaver dat steeds meer in de schijnwerper staat om als natuurlijke stikstofleverancier de limitering in de kunstmestgift te compenseren. Luzerne en Voederbieten zijn uitstekende voeders en blijven populair in de Nederlandse landbouw.