GrassLopata

Dracula

Triple resistente bladrammenas

Triple resistente bladrammenas

Het zaaien van een groenbemester  voor de suikerbietenteelt is een verstandige keuze. Dracula is een superlaat ras en daardoor geschikt voor zeer vroege inzaai. Ook vormt het weinig biomassa, waardoor het makkelijk zonder voorbewerking is onder te werken.
 

Eigenschappen:

  • Super laat ras
  • Zeer geschikt voor vroege zaai
  • Lage biomassa; makkelijker onder te werken zonder voorbewerking
  • Door weinig knolvorming daardoor weinig risico op uitlopen na ploegen
  • Tripel resistent (M. Chitwoodi, M.Fallax en M. hapla)

.

Teeltadviezen:

  • Zaaitijdstip: mei - eind augustus
  • Zaaiadvies: 20 - 25 kg/ha