GrassLopata

Adios

De BCA 1 bladrammenas: ramt alle bietencysteaaltjes weg.

De BCA 1 bladrammenas: ramt alle bietencysteaaltjes weg.

Het zaaien van een groenbemester  voor de suikerbietenteelt is een verstandige keuze. Afhankelijk van de aaltjes en de te verwachten bodemplagen kan de beste groenbemester gekozen worden. Bladrammenas BCA1 resistent is veelal een goede keuze. Adios is dan een zeer geschikt ras. Bij vroege zaai zorgt het voor een optimale doorworteling van de bouwvoor.

Adios is een zeer laat bloeiende bladrammenas met een vlotte beginontwikkeling en een heel goede hergroei na het maaien. Het ras is resistent tegen het witte en gele bietencysteaaltje (Heterodera schachtii en betae) waarbij een reductie van aaltjes van meer dan 90 % mogelijk is. Het ras is partieel resistent tegen het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi / Fallax).

Adios is een mooi stevig kort gewas, en produceert zeer veel organische stof.

Rating

Schaalverdeling, waarbij links = goed, en rechts = uitstekend.

Effectieve org. stof (schaal=800-1700)
Beginontwikkeling (schaal=1-9)

Eigenschappen:

 • Zeer laat in de bloei
 • Snelle begin ontwikkeling
 • Zeer goede hergroei na maaien
 • Kort en stevig gewas
 • Kleine knol
 • Resistent tegen bietencysteaaltje (BCA 1)
 • Partieel resistent tegen het maïswortelknobbelaaltje 

Adios is een niet-waardplant voor:

 • Globodera rostochiensis en pallida (Aardappelcysteaaltje)
 • Heterodera avenae (Havercysteaaltje)
 • Heterodera goetingiana (Peencysteaaltje)
 • Meloidogyne naasi (Graswortelknobbelaaltje)
 • Ditylenchus dipsaci (Stengelaaltje)
 • Ditylenchus destructor (Destructoraaltje)
 • Prathylenchus scripnerie (Wortellesieaaltje)
 • Tabaksratelvirus (TRV)

 

Adios is een slechte waardplant voor:

Paratrichodorus teres (vrijlevend wortelaaltje)

Teeltadviezen:

 • Zaaitijdstip: mei - half augustus
 • Zaaiadvies: 20 - 25 kg/ha
 • Zaaibed: stoppel voldoende open maken
 • N-bemestingsadvies: ca. 60 kg/ha

Onderwerken tijdens ploegen: gewas eventueel vooraf klepelen/maaien.