GrassLopata

AkkerrandMix

Voor een bloemenrijke akkerrand.

Voor een bloemenrijke akkerrand.

  • Geschikt voor akkerranden
  • Bloemenrijk gedurende de zomer
  • Bevat meerjarige soorten

Samenstelling:

Diverse één- en tweejarige bloemen

Teeltadviezen:

  • Zaaitijdstip: half maart - begin september
  • Zaaiadvies: 10-12 kg/ha