GrassLopata

DLF Akkerbloemen

Voor een bloemrijke akkerrand

Samenstelling:

DLF Akkerbloemen bestaat uit 11 verschillende éénjarige soorten, waaronder phacelia, Perzische klaver, wikke, dille, margriet en korenbloem.
 

Teeltadviezen:

  • Zaaitijdstip: half maart - begin september
  • Zaaiadvies: 10-12 kg/ha
  • Geschikt voor akkerranden
  • Voor meer biodiversiteit op akkerranden
  • Stimuleert het bodemleven
  • Bloemrijk gedurende de zomer
  • Bevat meerjarige soorten