GrassLopata

HumusMix

Hoogste organischestof leverancier.

Hoogste organischestof leverancier.

Daar waar veel organische stof/humus gewenst is en een mengsel dient te worden gezaaid is er nu de Humusmix. Deze mix bevat als hoofdbestanddeel Japanse haver. De groenbemester welke zich de laatste jaren in een opkomende populariteit kan verheugen. Door de zeer diepe beworteling worden de aaltjes tot diep in de bodem bestreden.

 

Rating

Schaalverdeling, waarbij links = goed, en rechts = uitstekend.

Effectieve org. stof (schaal=800-1700)
Beginontwikkeling (schaal=1-9)
  • Veel organische stof
  • Zeer diepe beworteling
  • Afname wortellesieaaltje

Samenstelling:

Japanse haver 97%
Engels raaigras 3%

Teeltadviezen:

  • Zaaitijdstip: april - begin oktober
  • Zaaiadvies: 60 - 80 kg/ha