GrassLopata

Italiaans GLB PLUS

Snelle productie organische stof.

Snelle productie organische stof.

Rating

Schaalverdeling, waarbij links = goed, en rechts = uitstekend.

Effectieve org. stof (schaal=800-1700)
Beginontwikkeling (schaal=1-9)
  • Te gebruiken bij late zaai
  • Veel organische stof in korte tijd

Samenstelling:

Italiaans raaigras 97%
Engels raaigras 3%

Teeltadviezen:

  • Zaaitijdstip: april - oktober
  • Zaaiadvies: 35-40 kg/ha