GrassLopata

Japanse haver N-Fix

Voor een extra boost van het volggewas gedurende het voorjaar

Rating

Schaalverdeling, waarbij links = goed, en rechts = uitstekend.

Effectieve org. stof (schaal=800-1700)
Beginontwikkeling (schaal=1-9)

Eigenschappen:

  • Veel effectieve organische stof
  • Binding en vastlegging van stikstof
  • Sterft af in de winter

Samenstelling:

Japanse haver 67%
Zomerwikke 18%
Inkarnaatklaver 8%
Facelia 7%

Teeltadviezen:

  • Zaaitijdstip: juni - augustus
  • Zaaiadvies: 80 - 90 kg/ha
productGrassSmall