GrassLopata

NKG Mix

Uitstekend mengsel voor niet-kerende grondbewerking

NKG Mix

Dit mengsel is de beste keuze voor akkerbouwers die niet-kerende grondbewerking toepassen. Er is gekozen voor éénjarige soorten, die in de winter afsterven en in het voorjaar, ook zonder ploegen, goed onder te werken zijn.

Zomerwikke is een vlinderbloemige soort, en zorgt voor extra stikstoflevering aan de bodem. Daarnaast zorgt zomerwikke voor een goede doorworteling van de bodem, en laat hiermee een betere bodemstructuur achter voor de volgteelt. Facelia komt zeer snel op en zorgt voor een goede bodembedekking, waardoor onkruiden worden onderdrukt. Facelia is een droogtetolerant gewas en zelfs in een vrije droge bodem kiemt zij nog goed. Zowel facelia als zwaardherik zijn een niet- of slechte waardplant voor de meeste aaltjes, hierdoor zijn deze soorten zeer veilige keuzes voor in een groenbemestermengsel.

Rating

Schaalverdeling, waarbij links = goed, en rechts = uitstekend.

Effectieve org. stof (schaal=800-1700)
Beginontwikkeling (schaal=1-9)

Eigenschappen:

  • Bindt stikstof uit de lucht
  • Binding en vastlegging van stikstof
  • Sterft af in de winter
  • Geschikt voor niet-kerende grondbewerking

Samenstelling:

Zomerwikke 50%
Facelia 25%
Zwaardherik 25%
 

Teeltadviezen:

  • Zaaitijdstip: mei - augustus
  • Zaaiadvies: 15 - 20 kg/ha