Vanggewas bij maisteelt

Op zand- en lössgronden is het verplicht om vóór 1 oktober een vanggewas onder of meteen na de mais in te zaaien. Als je het vanggewas na de mais wilt zaaien, betekent dit dat je de mais eerder zult moeten oogsten wat voor opbrengstverliezen kan zorgen.

Onze onderzaaimengsels kunnen onder de mais gezaaid worden zonder schade te veroorzaken aan het hoofdgewas. De mengsels zijn traaggroeiend en zullen zich pas verder ontwikkelen na de oogst van de mais. Dan krijgt het gras voldoende licht om verder te groeien en sterk de winter in te gaan.

Bekijk in de tabel hieronder wanneer het vanggewas van jouw keuze ingezaaid moet worden.
 

MaisGras

Het mengsel ontwikkelt zich traag en houdt zich goed staande in schaduw. Hierdoor kan het mengsel in het 4e bladstadium van de mais worden gezaaid. Na de maisoogst staat er een standvastig gewas met goede beworteling. Het gewas zorgt hierdoor voor betere opbouw van organische stof in de bodem, dus minder verlies van voedingsstoffen. Het gewas vormt veel massa onder de grond, waardoor het makkelijk onder te werken is in het voorjaar.
 

Mais OnderzaaiMix

Dit onderzaaimengsel is op basis van traaggroeiend Italiaans raaigras en kan in het 4e bladstadium van de mais gezaaid worden. Het mengsel vestigt zich snel en goed. Tijdens de maisgroei gaat het gras in rust en ontwikkelt zich pas verder na de maisoogst. Ondanks zijn trage begingroei heeft Mais OnderzaaiMix een erg sterke doorgroei in het volgende voorjaar, waardoor er in het voorjaar nog een snede met goede voederwaarde afgehaald kan worden.
 

Rietzwenk Onderzaai

Enkelvoudig rietzwenkgras is geschikt om gelijktijdig met de inzaai van de mais in te zaaien. Vraag ons naar de beschikbare rietzwenkgrassen.