Vergroeningsregels Nederland

Akkerbouwers moeten aan bepaalde vergroeningsvoorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor EU-toeslagen. Eén van die voorwaarden is het inrichten van 5% van het bouwland als ecologisch aandachtsgebied (EA). Het aandachtsgebied is belangrijk voor het behoud van natuur en milieu. 

Je kunt eenvoudig aan deze vergroeningseis voldoen door een groenbemester te telen. Let op dat je hiervoor een mengsel gebruikt dat uit minimaal twee soorten bestaat. Als een groenbemester al vroeg onder het hoofdgewas wordt uitgezaaid, zoals bij grasgroenbemesters of vlinderbloemige gewassen, dan geldt de mengselverplichting niet.

Kijk voor de laatste informatie altijd op www.rvo.nl of www.toekomstglb.nl

Voorwaarden voor het telen van groenbemesters volgens het GLB-vergroeningsbeleid:

  • Het mengsel moet minimaal 2 soorten bevatten.
  • Gebruik ten minste 75% van de in de Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen (CSAR) aanbevolen hoeveelheid zaaizaad.
  • Inzaaien na oogsten hoofdteelt en na 15 juli en uiterlijk 15 oktober.
  • De 8-weken periode start niet voor 15 juli (geldt niet voor categorie 2 - ‘vanggewassen voor aaltjesbestrijding’).
  • Minimaal 8 weken op het land (geldt nu voor alle categorieën).
  • Het gebruik van meststoffen is toegestaan.
  • Gebruik gewasbeschermingsmiddel mag niet vanaf moment van oogst hoofdgewas en t/m de 8-weken periode dat het vanggewas minimaal op het land moet staan.
  • Het vanggewas mag geen wintergewas zijn dat in het najaar wordt ingezaaid en in de winter of voorjaar wordt geoogst.