Vergroeningsregels Vlaanderen

Akkerbouwers moeten aan bepaalde vergroeningsvoorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor EU-toeslagen. Eén van die voorwaarden is het inrichten van 5% van het bouwland als ecologisch aandachtsgebied (EA). Het aandachtsgebied is belangrijk voor het behoud van natuur en milieu. 

Je kunt eenvoudig aan deze vergroeningseis voldoen door een groenbemester te telen. Let op dat je hiervoor een mengsel gebruikt dat uit minimaal twee soorten bestaat. Als een groenbemester al vroeg onder het hoofdgewas wordt uitgezaaid, zoals bij grasgroenbemesters of vlinderbloemige gewassen, dan geldt de mengselverplichting niet.

Kijk voor de laatste informatie altijd op www.lv.vlaanderen.be of www.vlm.be

Voorwaarden voor het telen van groenbemesters volgens het EAG-vergroeningsbeleid:

 • Het mengsel moet minimaal 2 soorten bevatten.
 • Zaaiadvies volgens EAG-beleid (minstens 50% van de aangegeven zaaidichtheid op de lijst Groenbedekkers van minstens 2 componenten uit de betreffende lijst).
 • Er zijn nieuwe aanhoudingsperiodes voor de EAG groenbedekkers:
  • Polders en Duinen: inzaaien vóór 20 augustus en minstens aanhouden tot en met 15 oktober.
  • Leemstreek: inzaaien vóór 1 oktober en minstens aanhouden tot en met 30 november.
  • Zandleemstreek en andere: inzaaien vóór 1 november en minstens aanhouden tot en met 31 januari.
 • Ook vlinderbloemigen (peulgewassen) in onderzaai mogen worden aangegeven als EAG-groenbedekker.
 • Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op stikstofbindende EAG-gewassen is niet toegestaan.
 • EAG-enkelvoudige stikstofbindende gewassen, een mengsel van stikstofbindende en niet-stikstofbindende gewassen is toegelaten, mits het stikstofbindende gewas gedurende de aanhoudingsperiode overheersend aanwezig blijft.