Andere producten

Naast de 3 productgroepen Voedergewassen, Sport- & Recreatiegrassenen Groenbemesters levert DLF ook andere producten. Zo valt te denken aan meststoffen voor de professionele sport- en recreatiesector, klaver dat steeds meer in de schijnwerper staat om als natuurlijke stikstofleverancier de limitering in de kunstmestgift te compenseren.

  • Meststoffen
  • Voererwten
  • Lupine