Algemene contract voorwaarden

 

Graszaadteelt bij DLF BV vindt uitsluitend op contract plaats. Op deze contracten zijn de Algemene voorwaarden voor de teelt van in voorkoop gekochte zaaizaden van landbouw gewassen van toepassing (ATV-L), zoals vastgesteld door Plantum en LTO-Nederland. Een graszaadcontract moet gezien worden als een vorm van een koopovereenkomst. De teler verplicht zich het te telen graszaad terug te leveren aan DLF BV. De voorwaarden van overeenkomst zijn op basis van: 

 

Participatie-overeenkomst

Bij deze overeenkomst komt 75% van de netto-opbrengstprijs toe aan de teler en 25% aan DLF BV. Als bodem geldt een per kwaliteit afgesproken minimumprijs.  

                             

Vaste prijs overeenkomst

Bij enkele soorten en rassen bestaat de mogelijkheid te telen tegen een vaste prijs per 100/kg.
 

Alle overige informatie aangaande contracten, teeltvoorwaarden, reglementen, schonings-en droogtarieven zijn verkrijgbaar bij de landbouwkundige.