GLB-beleid en de groenbemesterskeuze

Het nieuw Europees landbouwbeleid heeft een verplicht ‘vergroeningselement‘. Deze dient ten goede te komen aan de verbetering van het milieu en biodiversiteit. De vergroening kan eenvoudig ingevuld worden door het telen van een groenbemester. Hierbij is het wel de verplichting een mengsel te zaaien. Indien de groenbemester al vroeg onder het hoofdgewas wordt uitgezaaid (grasgroenbemesters) dan is een mengselverplichting niet direct aan de orde. Eenvoudig een geschikt mengsel kiezen om aan de vergroening te voldoen.

 

Binnen Vital Earth is voor elk teeltdoel een geschikt mengsel samengesteld conform de eisen van de praktijk.

Let op: de eisen per land verschillen. Voor Nederland gelden andere eisen dan voor België.

 

Kijk altijd voor de laatste info op: Check voor de laatste info vooraf www.rvo.nl, www.glbcheck.nl of lv.vlaanderen.be en www.vlm.be