Eenvoudig een geschikt mengsel kiezen om aan de vergroening te voldoen.

De vergroening kan dus eenvoudig ingevuld worden door het telen van een groenbemester. Hierbij is het wel de verplichting een mengsel te zaaien.
Indien de groenbemester onder het hoofdgewas wordt uitgezaaid is een verplichting niet altijd aan de orde. Met name grasgroenbemesters komen hiervoor in aanmerking.

Binnen Vital Earth is voor elk teeltdoel een geschikt mengsel samengesteld conform de eisen van de praktijk.

 

De Vital Earth vergroeningsmengsels voldoen aan de regels van de vergroening:

  • Minimaal 2 componenten
  • Zaaiadvies conform regels GLB-beleid
  • NAK GLB-vergroeningscertificaat

 

Mengsels verschillen tussen Nederland en België en kunnen niet altijd 1 op 1 overgenomen worden. Vraag vooraf uw Vital Earthdealer om advies.