Vanggewas voor in/na de mais

Er zijn verschillende manieren om een vanggewas na de mais te telen. In het najaar na de oogst is het vaak te laat en te nat om nog een succesvol vanggewas te laten groeien. Om dit probleem te voorkomen heeft DLF twee nieuwe graszaadmengsels ontwikkeld, die geschikt zijn voor onderzaai in de mais. Wilt u liever gelijktijdig met de mais inzaaien, dan kunt u gebruik maken van Rietzwenk onderzaai.

Het wordt steeds moeilijker om te voldoen aan de vergroening en ook het klimaat werkt vaak niet mee in het najaar. Het is daarom belangrijk om het juiste vanggewas te kiezen voor het beste resultaat. Inzaai na de mais lukt niet altijd, maar u wilt ook geen opbrengstderving van de mais. De nieuwe DLF onderzaaimengsels kunnen onder de mais gezaaid worden zonder schade te veroorzaken aan het hoofdgewas. Het gras ontwikkelt zich en houdt zich daarna koest. Zodra de mais geoogst is krijgt het gras het nodige licht en zal het zich verder ontwikkelen om zo sterk de winter in te gaan. Gras inzaaien onder de mais vergt het nodige vakmanschap, wees alert op het juiste zaaitijdstip.

De onderstaande producten zijn vanaf dit jaar verkrijgbaar bij uw lokale handel:

MaisGras
Het mengsel ontwikkelt zich traag en houdt zich goed staande onder schaduw. Hierdoor kan het mengsel in het 4e bladstadium van de mais worden gezaaid. Na de maisoogst staat er een standvastig gewas met goede beworteling. Hierdoor zorgt het gewas voor betere opbouw van organische stof in de bodem, dus minder verlies van nutriënten. Het gewas vormt dan ook veel massa onder de grond. Het gewas is hierdoor gemakkelijker onder te werken in het voorjaar.

Mais OnderzaaiMix
Dit onderzaaimengsel is op basis van traaggroeiend Italiaans raaigras en kan in het 4e bladstadium van de mais gezaaid worden. Het mengsel vestigt zich snel en goed. Tijdens de maisgroei gaat het gras in rust en ontwikkelt zich pas verder na de maisoogst. Ondanks zijn trage begingroei heeft Mais OnderzaaiMix een erg sterke doorgroei in het volgende voorjaar, waardoor er in het voorjaar nog een snede met goede voederwaarde afgehaald kan worden.

Rietzwenk Onderzaai
Enkelvoudig rietzwenkgras is geschikt om gelijktijdig met de inzaai van de mais in te zaaien. Vraag ons naar de beschikbare rietzwenkgrassen.