Groenbemester mengsels om aan de vergroening te voldoen

De vergroening kan dus eenvoudig ingevuld worden door het telen van een groenbemester. Hierbij is het wel de verplichting een mengsel te zaaien. Indien de groenbemester onder het hoofdgewas wordt uitgezaaid is een verplichting niet altijd aan de orde. Met name grasgroenbemesters komen hiervoor in aanmerking.

Binnen Vital Earth is voor elk teeltdoel een geschikt mengsel samengesteld conform de eisen van de praktijk.

De Vital Earth vergroeningsmengsels voldoen aan de regels van de vergroening:

  • Minimaal 2 componenten
  • Zaaiadvies conform regels GLB/EAG-beleid
  • NAK GLB-vergroeningscertificaat

Binnen Vital Earth is voor elk teeltdoel een geschikt mengsel samengesteld conform de eisen van de praktijk.

Let op: de eisen per land verschillen.
Klik hier voor de wet en regelgeving per land: Nederland en België.

Kijk altijd voor de laatste info op: Check voor de laatste info vooraf www.rvo.nlwww.glbcheck.nlof lv.vlaanderen.be en www.vlm.be