e
Published
15 .jun.2019

Grasdag 2019 was groot succes

Op 4 juni heeft de Boerderij in samenwerking met DLF de Grasdag georganiseerd. Meer eiwit van eigen land was een belangrijk thema wat veel aan bod kwam tijdens de lezingen. Op de boerderij in Ottoland kregen de bezoekers veel praktische tips en nieuwe innovaties te horen tijdens de verschillende workshops en demonstraties om hun ruwvoerproductie te optimaliseren en efficiënter te werken.

De eerste editie van het door Boerderij georganiseerde evenement Grasdag 2019 is door ruim 1.100 mensen bezocht. Het evenement had plaats op het bedrijf van melkveehouder en topfokker Nico Bons in Ottoland. Grote trekker was de machinedemo waarbij meerdere fabrikanten en leveranciers waren betrokken. Maaien, schudden, harken, balenpersen, et cetera; alle aspecten van de grasoogst kwamen aan de orde. Naast demo’s van de verschillende soorten hooibouwwerktuigen werden de workshops en kennissessies opvallend goed bezocht. Ook was er de mogelijkheid voor een kijkje in de keuken van de familie Bons.