BE Vergroeningseisen groenbemesters 2022

Akkerbouwers moeten aan bepaalde vergroeningseisen voldoen om in aanmerking te komen voor EU-toeslagen. Eén van die eisen is het inrichten van 5% van het bouwland als ecologisch aandachtsgebied (EA). Het aandachtsgebied is belangrijk voor het behoud van natuur en milieu. Je kunt eenvoudig aan deze vergroeningseis voldoen door een groenbedekker te telen.

Voorwaarden voor het telen van groenbemesters volgens het EAG-vergroeningsbeleid:

 • De groenbedekker leg je aan door het inzaaien van een mengsel van groenbedekkers na de hoofdteelt, door gras onder het hoofdgewas in te zaaien of door vlinderbloemigen onder het hoofdgewas in te zaaien.
 • Het mengsel van groenbedekkers moet bestaan uit minstens twee gewassen die voorkomen op de lijst van mogelijke groenbedekkers.
 • De minimale zaaidichtheid moet minstens 50% bedragen van de aangegeven minimale zaaidichtheid zoals opgenomen in de lijst Groenbedekkers, voor minstens twee gewassen uit het mengsel.
 • Je moet gecertificeerd zaaizaad gebruiken.
 • Als je gras onder het hoofdgewas inzaait, moet er een voldoende dichte grasmat aanwezig blijven tijdens de volledige aanhoudingsperiode.
 • Als je gras of vlinderbloemigen onder het hoofdgewas inzaait, dan moet het gras of de vlinderbloemigen zich voldoende kunnen ontwikkelen onder het hoofdgewas en aanwezig blijven tijdens de aanhoudingsperiode.
 • Gewasbeschermingsmiddelen zijn niet toegestaan vanaf de inzaai van de groenbedekker tot de einddatum van de minimale aanhoudingsperiode.
 • Het perceel met de groenbedekker mag geen gras als hoofdteelt hebben. Voor de graszaadteelt geldt er een uitzondering op deze regel.
 • Inzaaidata en minimale aanhoudingsperiode:
  Polders en Duinen: inzaaien vóór 20 augustus en minstens aanhouden tot en met 15 oktober;
  Leemstreek: inzaaien vóór 1 oktober en minstens aanhouden tot en met 30 november;
  Zandleemstreek en andere: inzaaien vóór 1 november en minstens aanhouden tot en met 31 januari

Kijk voor de laatste informatie altijd in de Fiche Vergroening - Ecologisch Aandachtsgebied - Groenbedekkers.