e
Published
1 .feb.2015

Deelnemers praktijknetwerk grasland enthousiast over doorzaaien

In het praktijknetwerk grasland: van vernieuwing naar verjonging werd bij 60 melkveehouders onderzocht of met doorzaaien de grasmat verbetert. De deelnemers vinden van wel. Van de deelnemers geeft 70% aan een dichtere zode en vlottere groei te zien.

De deelnemers zien de noodzaak van goede verzorging van hun grasland en regelmatig bijzaaien. Hierdoor ontstaat een dichtere grasmat met minder ruimte voor onkruiden en slechte grassen. Door de goede ervaringen gaan velen door met doorzaaien. Ook werd duidelijk waar je op moet letten als doorzaaien succesvol zal zijn. Zo is doorzaaien in het voorjaar lastiger dan in het najaar, in het voorjaar wordt het effect pas na de 2e of 3e snede zichtbaar. En vooral mindere percelen zijn bij verjonging gebaat.

De combinatie doorzaaien en wiedeggen blijkt elkaar te versterken. De wiedeg verwijdert vooral ondiep wortelende grassen zoals ruwbeemd en straatgras en de ruimte die zo ontstaat wordt ingenomen door goede, nieuw gezaaide grassen. Sommige veehouders schrokken van het aandeel ruwbeemd in hun grasland. Soms wel tot 50%. Vooral in percelen met veel ruwbeemd was het voordeel van doorzaaien goed te zien.

K&G Advies heeft met de deelnemers van het praktijknetwerk een app ontwikkeld. Met de app bij de hand kan de melkveehouder zijn grasland ter plekke op 10 belangrijke punten beoordelen. De app geeft dan advies over de beste aanpak. De app is al getest door een aantal deelnemers en is binnenkort verkrijgbaar in de play-store.

De ervaringen die op zes grondsoorten zijn opgedaan zijn tevens en in aparte brochures gebundeld. Deze zijn beschikbaar op de website www.graslanddoorzaaien.nl.