Drie manieren om meer energierijk ruwvoer te telen

Meer energie van eigen land halen, door zelf meer energierijk ruwvoer te telen, betekent altijd een kostenbesparing én een milieubesparing. Niet elke veehouder heeft dezelfde vraag naar energierijk ruwvoer, daarom bieden wij verschillende mogelijkheden om de teelt van energierijk ruwvoer te verbeteren.

Waarom zelf meer energierijk ruwvoer telen?

Energie is een onmisbaar onderdeel van het rantsoen. Helaas zijn er nog veel veehouders die zelf te weinig energierijk ruwvoer produceren, waardoor zij gedwongen zijn om dure energierijke bijproducten aan te schaffen. Deze producten duwen de kostprijs van de melk omhoog en verlagen de winstgevendheid van de veehouderij. Dat is zonde wat er zijn genoeg mogelijkheden om in de ruwvoerproductie al aan te sturen op meer energie, waardoor een hoop geld bespaard wordt.

Tegelijkertijd heeft een tekort aan energie in het rantsoen ook een negatieve milieu impact. Dat zit zo: een koe heeft energie nodig om eiwit om te zetten in melk. Wanneer er een tekort aan energie in het rantsoen zit, blijft er meer eiwit onbenut. Dit overschot aan eiwit wordt via de mest uitgescheiden en leidt tot ammoniakemissies. Hoe meer eiwit koeien kunnen benutten en omzetten in melk, des te minder overtollig eiwit wordt uitgescheiden en dus ook minder ammoniak wordt uitgestoten. Energierijke grasmengsels dragen bij aan een betere verhouding van energie en eiwit, waardoor de koe minder eiwit onbenut laat.

Hoe kun je meer energierijk ruwvoer telen?

Energierijke grasmengsels

Eén manier om meer energierijk ruwvoer van eigen land te halen is door te kiezen voor grasmengsels met een hoger suikergehalte dan gemiddeld. Energierijke grasmengsels bevatten tot 2,5% hogere suikergehaltes, waardoor je tot 350 kg meer energie per hectare per jaar kunt produceren dan met een gemiddeld weidemengsel. Daarnaast zorgt het hogere suikergehalte voor een betere smakelijkheid en daardoor voor een hogere opname door de koe. Het hogere suikergehalte draagt daarnaast bij aan een betere benutting van het eiwit in de maag, minder eiwitoverschot en lagere ammoniakemissies. Boeren op veengronden die te maken hebben met een eiwitoverschot, zouden door middel van een energierijk grasmengsel kunnen besparen op eiwitarm krachtvoer en de aankoop van energierijke producten. Meer weten over energierijke grasmengsels? Kijk dan eens naar MelkMax Tetra.

Grasmengsels met een verbeterde celwandverteerbaarheid

Een andere mogelijkheid is om te kiezen voor grasmengsels met een verbeterde celwandverteerbaarheid. Een betere verteerbaarheid verhoogt de opname en benutting van energie uit gras. Met als uiteindelijk resultaat: een hogere melkproductie. Wanneer de celwandverteerbaarheid 1% verbetert zorgt dit namelijk al voor een ¼ liter meer melk per koe per dag. Onze mengsels met DLF Fiber Energy rassen hebben 2-4% verbeterde celwandverteerbaarheid, wat gelijkstaat aan ½ tot 1 liter meer melk per koe per dag bij een gelijke ruwvoerproductie. Bovendien leidt de verbeterde verteerbaarheid er ook toe dat koeien bij de verwerking van het gras minder methaan uitstoten. Grasmengsels met een verbeterde celwandverteerbaarheid zijn perfect voor intensieve boeren die de voerefficiëntie op hun bedrijf verder willen verbeteren en de melkopbrengst willen maximaliseren. Benieuwd naar de ervaring van andere veehouders met DLF Fiber Energy? Lees "Boer aan het woord: Wij willen massa met een stengeltje."

Hogere melkproductie door verbeterde celwandverteerbaarheid | DLF Fiber EnergyVoederbieten voor een maximale energieopbrengst

Wanneer je echt een grote slag wilt slaan om meer energierijk ruwvoer te telen, zijn voederbieten de beste keuze. Met voederbieten haal je tot 25.000 kVEM per hectare. Voederbieten leveren hiermee meer energie dan elk ander voedergewas. Daarnaast vervangen voederbieten tot 1,5 kg krachtvoer per koe per dag. Voederbieten dragen ook bij aan een betere eiwit/energie verhouding. De koe kan meer eiwit benutten, wat zorgt voor hogere vet- en eiwitgehaltes in de melk. Dit zorgt voor een lagere kostprijs, een verhoging van de melkprijs, en een lagere ammoniakuitstoot. Daarnaast zijn voederbieten zeer droogtetolerant, waardoor ze ook in droge periodes voor een stabiele opbrengst zorgen.

Voederbieten zorgen voor meer energierijk ruwvoer van eigen land | DLFMeer eiwit van eigen land?

Heb je juist te maken met een tekort aan eiwit op jouw bedrijf? Bekijk dan Meer eiwit van eigen land? De DLF Bouwstenen laten je zien hoe je dat doet!