Elicieuse geregistreerd als officieel voederbietenras

Elicieuse is het nieuwste voederbietenras van DLF. Elicieuse heeft een hoge opbrengst en een goede ziektetolerantie en is klaar om de markt te veroveren!

Elicieuse, hiervoor bekend als DM8134, is nu officieel geregistreerd als voederbietenras. Dat is goed nieuws want dat betekent dat dit ras nu verkocht mag worden en nog dit jaar op grote schaal geteelt kan worden door veehouders en akkerbouwers. Ons nieuwste ras loopt nu drie jaar mee in de onderzoeken voor de Nederlandse rassenlijst. Elicieuse is een wat hardere biet door het hogere drogestofgehalte, dit maakt deze biet perfect voor veehouders die voederbieten willen inkuilen of slurven.

Eigenschappen:
• Drogestofgehalte biet van ca. 17-18%
• Hoge drogestofopbrengst
• Erg goede cercospora tolerantie
• Goede meeldauw tolerantie
• Minder schieters dan gemiddeld.
• Rode kegel ovaalvorming biet