e
Published
9 .okt.2017

Europa wederom onder gemiddelde oogst van gras en klaver

Zaadtelers in Noord-Europa hadden een gemengd seizoen. De vroege lente was goed en in Denemarken duurde dit weer tot aan de oogst. Helaas sloeg in Denemarken het weer om op het moment dat de oogst begon. Een onstabiele mix van zonneschijn en regen maakte het oogsten moeilijk. In Nederland was het laatste deel van het groeiseizoen erg droog, wat resulteerde in een lage zaadopbrengst per hectare.

Noordelijk halfrond oogsten onder het gemiddelde

De soort die het meest in Denemarken te lijden had, was witte klaver. Slechte bestuiving en ongeschikt oogstweer verminderde de opbrengst met bijna de helft. De opbrengsten van veldbeemdgras, rietzwenkgras en Engels raaigras waren ook lager. De enige soort die het goed deed, was Roodzwenkgras. Door de vroege oogst was de opbrengst net boven gemiddeld.

Het oogstweer in Nederland was beter. Maar de oogst kwam aan het eind van een lange droge periode die leidde tot een lage opbrengst in Engels raaigras.

In Noord-Amerika hebben de zaadtelers in het westen een onder gemiddeld grasresultaat geboekt. Verder naar het noorden van Canada was de oogst goed voor luzerne maar slecht voor Engels raaigras.


Lente verkoop begon vroeg

Het lente verkoopseizoen begon vroeg. De vraag was erg hoog voor zowel recreatie- als voedergraszaad, waardoor maart een recordmaand voor onze logistieke afdeling werd.
Koud weer in de tweede helft van april en begin mei bracht de markt tot een stilstand. Niettemin zal 2017 onthouden worden als een goed voorjaar voor gras- en klaververbruik.


Verhoogde vraag naar recreatie graszaad

De vraag naar recreatie graszaad is goed in zowel de professionele als de consumentenmarkt. Een betere economische situatie, met meer infrastructuur en nieuwbouwprojecten, heeft de vraag naar recreatiegras opgedreven. Zelfs in Zuid-Europa, waar de economie langzamer groeit, is er sprake van meer vraag naar gras.

Tekorten in  zaad van veldbeemd-, hardzwenk- en rietzwenkgras dreven de prijzen omhoog. Zaadimport uit de VS was laag door beperkte beschikbaarheid en een ongunstige wisselkoers van de dollar. En als gevolg van de teleurstellende oogsten in Denemarken, Nederland en Noord-Amerika is het evenwicht tussen vraag en aanbod krap.
 

Significante stijging van de melkprijzen

Stijgende melkprijzen in West-Europa hebben de vraag naar voedergewassen opgedreven. Het areaal zaaizaad productie voor het voedergewas Engels raaigras is voor de laatste oogsten naar boven is aangepast. Helaas bracht oogst 2017 een lager dan gemiddeld rendement en in combinatie met een  aantrekkende vraag, zien we een zeer gezonde balans voor de aanbevolen Engels raaigrasrassen voeder. Er is een tekort aan Rietzwenkgras met beperkte invoer vanuit Amerika door de hoge prijzen. De prijzen voor Timothee zijn echter iets lager vanwege de goede beschikbaarheid in Canada. Maar dit zal veranderen omdat het areaal afgenomen is en het materiaal dat in de lente is gezaaid niet goed opgekomen is.

Een andere soort met een iets lagere prijs is Beemdlangbloem. Maar naar Festulolium, DLF's exclusieve soort, was voldoende vraag. Vooral in Oost-Europa, waar de voordelen ervan zeer op prijs gesteld worden. En de prijzen voor Italiaans en Westerwolds raaigras zijn gestegen als gevolg van teleurstellende oogsten.

Omdat steeds meer boeren zelf eiwitrijk ruwvoer willen produceren, is de vraag naar klavers en luzerne aangetrokken. Het areaal voor luzerne- en rode klaverteelt is vermenigvuldigd in verschillende landen. Op het moment van schrijven zijn we niet zeker wat de werkelijke geoogste arealen zijn, maar de opbrengsten in Frankrijk lijken onder het gemiddelde uit te komen.

Gelukkig hebben we een sterke portfolio van luzernerassen voor verschillende markten. Voor boeren die zelf eiwitrijk ruwvoer produceren, bieden wij een complete voederoplossing van gras, klaver en luzerne.