e
Published
11 .dec.2017

Festulolium - verbeterde grassen van DLF

Hogere opbrengst, standvastigheid en betere resultaten met Festuloliums van DLF.

DLF is een gespecialiseerd graszaadveredelingsbedrijf. Jarenlange ervaring en veel kennis hebben succesvolle rassen voortgebracht - vooral ons veredelingsprogramma met Festulolium heeft verschillende rassen voortgebracht die over de hele wereld worden gebruikt.

Festulolium is een kruising tussen festuca’s (beemdlangbloem of rietzwenkgras) en Lolium typen (Engels raaigras of Italiaans raaigras) . Wanneer dit wordt gedaan met de nodige kennis en expertise resulteert dit in grassen met de beste kenmerken van elke ouder.

Afhankelijk van het materiaal dat gebruikt is tijdens de kruising, krijgt een Festulolium de beste kwaliteiten van beide grassen, maar het zal altijd neigen naar een rietzwenkgras of een raaigras. Vandaar dat Festuloliums worden onderverdeeld in twee hoofdtypen, het rietzwenk- of het raaigrastype, gerelateerd aan hun karakteristieke en uiterlijke eigenschappen.Festulolium bevat dan ook verschillende kenmerken zoals; een hoge drogestofopbrengst, hoge koudetolerantie, droogtetolerantie en een algeheel hoge standvastigheid die u kunt vinden bij rietzwenkgrassen, terwijl de snelle vestiging, de groei in het vroege voorjaar, goede verteerbaarheid, hoog suikergehalte en smakelijkheid meer kenmerken zijn van een raaigras.


Het Festulolium rietzwenktype

Qua uiterlijk en manier van telen lijkt deze soort het meest op rietzwenkgras. Het Festulolium rietzwenktype van DLF heeft verbeterde eigenschappen in vergelijking met normaal rietzwenkgras.

Festulolium rietzwenktype veredelt door DLF heeft:

  • Hogere verteerbaarheid
  • Snellere kieming
  • Verhoogde opbrengst
  • Zeer hoge standvastigheid

Het diepe wortelsysteem en de droogtetolerantie van het rietzwenktype in combinatie met hoge verteerbaarheid en opbrengst van het raaigras resulteert in een standvastig, hoog productief gras voor onder meer natte omstandigheden.

Het vervangen van rietzwenkgras in een grasmengsel met een Festulolium rietzwenktype resulteert in even hoge opbrengst met een betere verteerbaarheid, waardoor de koe uiteindelijk meer melk produceert

Onze succesvol veredelingsprogramma van Festulolium en een betere verteerbaarheid hebben zijn vruchten afgeworpen. In recente officiële proeven in Denemarken, presteerde DLF-Festulolium van het rietzwenktype ongeveer 3% beter dan vergelijkbare rietzwenkgrassen.

De rassen FOJTAN, HYKOR, en recent HIPAST zijn succesvolle veredelt door DLF.

 

Het Festulolium raaigrastype

Qua uiterlijk en manier van telen lijkt deze soort het meest op een raaigrassoort. Specifieke veredeling gericht op het Festulolium raaigrastype heeft geresulteerd in nieuwe en betere rassen.

De kwaliteiten van Festulolium raaigrastype zijn:

  • Tot 25% hogere opbrengst dan Engels raaigras
  • Betere standvastigheid in koude omstandigheden
  • Uitgebreid en snel groeiend wortelsysteem
  • Recht opgaande groei

De hoge opbrengst, verteerbaarheid en het uitgebreide wortelstelsel zijn afkomstig van het Italiaans raaigras, terwijl de hoge persistentie afkomstig is van beemdlangbloem.

Door het raaigras in een mengsel te vervangen voor een Festulolium raaigrastype, dat een snelle voorjaarsgroei heeft, is het mogelijk om 60% van de totale opbrengst in de eerste en tweede snede te oogsten.

Het is DLF gelukt om bij de veredeling van het Festulolium raaigrastype zowel een hoge standvastigheid als  een hoge opbrengst te creëren. Officiële proeven in Denemarken en Nederland laten duidelijk een hogere opbrengst zien ten opzichte van Engels raaigras. Vergeleken met Engels raaigras neemt dit verschil ieder jaar zelfs toe.

De rassen PERUN, , PERSEUS en recent zijn succesvolle rassen veredelt door DLF.

 

Gebruik van Festulolium

Festulolium kan vanwege zijn genetische eigenschappen onder extremere omstandigheden en voor verschillende gebruiksmogelijkheden geteeld worden.

 

Festulolium en DLF-Alfalfa (Luzerne)

Festulolium kan goed gebruikt worden in combinatie met DLF-Alfalfa. Het Festulolium raaigrastype werkt als een dekvrucht, terwijl het rietzwenktype zorgt voor een toename in de verteerbaarheid van het voer of een verbetering in de standvastigheid van het hooi.

Een combinatie van DLF-Alfalfa en Festulolium kan de drogestofopbrengst met maar liefst 10% verhogen in vergelijking met mengsels van luzerne en timothee of beemdlangbloem.

Festulolium is ook uitstekend te combineren metmet andere soorten zoals klaver, Italiaans en Engels raaigras, kropaar, rietzwenkgras, timothee en vele anderen.

 

Meer informatie over Festuloliums

Als u meer wilt weten over Festulolium en wilt weten hoe deze nieuwe soort u kan helpen uw productie en inkomsten te verhogen, neem dan contact op met uw lokale handel en vraag om Festulolium van DLF.