Fieldmanager aan het woord: al in maart een gesloten veld met een hoog aandeel veldbeemd

Fieldmanager of the Year wapent sportveld tegen onkruid en betreding met 4turf-graszaadmengsel. Nico van Eerden, Fieldmanager of the Year 2021 en werkzaam bij Gildebor, zaaide vroeg in het voorjaar een veld in met Balancemaster van DLF. Ruim een maand later heeft de grasmat heeft al een flinke voorsprong op het onkruid opgebouwd. Dankzij de snelle kieming van het gecoate graszaad in Balancemaster is de grasmat al gesloten.

Het is zover: gemeenten zijn aan het doorzaaien; het afleverseizoen voor graszaad is volop aan de gang. Henk Roelofsen van DLF: 'De tetra-grassoorten die wij op de markt brengen onder de naam 4turf, zijn gezonder dan andere Engels-raaigrassen en kiemen en vestigen zich veel eerder in het jaar. Ze zijn in 2022 opgenomen in de Grasgids en daardoor meer in beeld gekomen. Er is meer vraag naar.' Roelofsen maakt als kanttekening dat het hier gaat om de sportveldtypes van tetraploïde Engels raaigras, niet om de weidetypes.

Tetraploïde Engels raaigras

Het sportveldmengsel 4-4-2 Master van DLF bestaat uit twee sterke 4turf-rassen (4-4) en een zeer goed diploïde Engels raaigras (2). Van dit mengsel heeft het bedrijf veel uitgeleverd in maart. Roelofsen vertelt: 'Dit mengsel kiemt goed bij lage bodemtemperaturen en is daarom uitstekend te gebruiken om velden die slecht uit de winter gekomen zijn in een vroeg stadium te verbeteren. Voor zo'n doorzaaibeurt hoeven die velden maar kort uit de competitie te worden gehaald, in overleg met de vereniging. Maar heel vroeg in het jaar in- of doorzaaien kan ook met Extramaster (85 procent Engels raaigras 4turf, 15 procent veldbeemd), dat geschikt is voor iets later in het seizoen, en met Balancemaster (75 procent Engels raaigras 4turf en 25 procent met Pronitro-gecoat veldbeemd).

Veldbeemd met coating

Een aantal fieldmanagers is al in het vroege en koude voorjaar begonnen met (door)zaaien, onder wie Van Eerden bij Gildebor. Gildebor koos in overleg met DLF voor Balancemaster. Roelofsen: 'Het aandeel veldbeemd, dat belangrijk is voor de sterkte van het veld, kiemt en vestigt zich normaal gesproken traag. Maar door de coating komt het tegelijk op met het snel kiemende en zich snel vestigende Engels raaigras 4turf.' 4turf is dan ook met opzet niet gecoat, want het is van zichzelf al sneller dan alle diploïde grassoorten. Samen met IPC Groene Ruimte heeft DLF aangetoond dat de coating ervoor zorgt dat zich in korte tijd 30-35 procent meer veldbeemdplanten vestigen. Roelofsen concludeert: 'Balancemaster is gunstig voor de algehele kwaliteit van de grasmat.'

"Het gecoate 4turf-mengsel kiemt echt prima bij lage bodemtemperaturen. We zagen ruim een maand later al dat we een flinke voorsprong hadden, vergeleken met vijf tot zes weken later inzaaien."

Pas op de plaats

Van Eerden vertelt: 'Het veld dat we hebben gerenoveerd en ingezaaid met Balancemaster, ligt op sportpark 't Wilbert in Hengelo en is in gebruik bij meerdere partijen, waaronder een school. De renovatie is vrij laat in het seizoen uitgevoerd. Het inzaaien hadden we graag aansluitend willen doen, medio december, maar het werd te nat, dus we moesten pas op de plaats maken.'

Gelijkmatige vestiging

Het veld werd op 23 maart ingezaaid; vierenhalve week later ging Roelofsen er kijken en maakte hij foto's. 'Het gras stond er al goed bij en de opkomst was heel gelijkmatig', vertelt hij. Van Eerden knikt: 'Als je niet beter weet en ons ziet inzaaien in maart, zou je kunnen denken: waar zijn die nou mee bezig? Maar het gecoate 4turf-mengsel kiemt echt prima bij lage bodemtemperaturen. We zagen ruim een maand later al dat we een flinke voorsprong hadden, vergeleken met vijf tot zes weken later inzaaien. Nu het warmer wordt, waaien straatgras en onkruiden het veld in. Maar omdat het al mooi gesloten is, maken die veel minder kans.' Hij legt uit: 'Omdat het om een nieuw veld ging, wilden we met de veldbeemd een goede start maken. Dit is een langzamere kiemer, die in andere grasmengsels vaak moet concurreren met andere grassoorten. Ook houdt veldbeemd eigenlijk van hogere bodemtemperaturen dan die in het vroege voorjaar. We hebben nu kunnen zien dat de coating bij het veldbeemd zijn werk goed heeft gedaan.'

Fieldmanager ervaring met tetraploid Engels raaigras | DLFBetonmat

Balancemaster was om nóg een reden een bewuste keuze voor Gildebor. 'Bij een nieuw in te zaaien veld kun je een mengsel kiezen waardoor de grasmat er snel mooi groen bij ligt. Je kunt er ook voor kiezen om een soort "betonmat" te creëren. Daarmee bedoel ik een grasmat met een heel sterk wortelfundament door een zo hoog mogelijk aandeel veldbeemd. Wij hebben voor het laatste gekozen, ook omdat veldbeemd goed tegen langere periodes van droogte kan, zoals dit voorjaar. We kunnen later altijd nog veldbeemd bijzaaien, maar juist nu bij de aanleg kunnen we het grootste verschil maken. Dat hebben we aantoonbaar gedaan met dit mengsel.'

Meteen goed

Roelofsen knikt. Hij verwacht niet dat er nog vaak veldbeemd bijgezaaid moet worden. Bij deze renovatie is ruim de tijd genomen om het veldbeemd goed tot zijn recht te laten komen. 'Normaal gesproken hangt het natuurlijk af van de datum van ingebruikname. Wanneer een net ingezaaid veld al snel weer wordt bespeeld, zal er veldbeemd verloren gaan en moet er een keer bijgezaaid worden. Ook hangt het ervan af of de eerste betreding door lichtgewicht pupillen gebeurt of door volwassenen. De jeugd loopt een veld zelfs nog wat mooier dicht. Daarom adviseer ik om in de beginfase de jeugd in te plannen. Maar bottomline: je kunt het beste goed beginnen met veldbeemd, want als je dat later in het seizoen telkens op peil moet houden, is dat een heel karwei.'

"Als veldeigenaar win je met kwaliteit aan het eind van de rit veel meer dan die paar euro's die er aan de voorkant met goedkope mengsels worden bespaard. Mengsels met tetragrassen zijn een goed voorbeeld van kwaliteit voor de lange termijn."

Betreding

Van Eerden heeft nog een uitwijkmogelijkheid naar het veld van een aangrenzende voetbalvereniging. 'Het gras krijgt in elk geval de kans om zich goed te vestigen. Het is een serieuze investering en we willen niet dat die al na korte tijd schade oploopt. Het is te hopen dat het weer meewerkt, zodat het veld zo snel mogelijk in gebruik kan worden genomen door de scholen. Ik verwacht geen zware betreding op het jonge veld. Bij schoolsport is de betreding niet zo intensief als bijvoorbeeld bij een voetbalduel dat met noppen wordt uitgevochten.' Gildebor maait, belucht en bemest het veld om tot een goed eindresultaat te komen met de nieuwe inzaai. Het veld beschikt ook over automatische beregening. 'We willen het gras niet teveel verwennen; dat is ook beter voor de wortelgroei. Maar de weersomstandigheden zijn dit voorjaar verre van ideaal - veel te droog. We kunnen altijd op een knop drukken om de grasplanten gezond te houden totdat er weer een flinke regenbui komt', aldus Van Eerden.

Hokjes afvinken

Henri Ter Braak van Cultuurtechniek Ter Braak & Haardhout zaaide het veld in Hengelo in opdracht van Gildebor in. Vanuit zijn cultuurtechnische bedrijf en de graszodenkwekerij die hij er in de beginjaren naast had, heeft hij veel kennis over gras.
Ook Ter Braak, in 2018 genomineerd als Fieldmanager of the Year, maakt zich hard voor kwaliteit bij zijn opdrachtgevers. 'Soms is de prijs toch leidend, maar ik zal altijd het kwaliteitsverhaal blijven onderbouwen en vertellen. Want als veldeigenaar win je met kwaliteit aan het eind van de rit veel meer dan die paar euro's die er aan de voorkant met goedkope mengsels worden bespaard. Mengsels met tetragrassen zijn een goed voorbeeld van kwaliteit voor de lange termijn. De weersomstandigheden worden extremer, drogere periodes worden langer, er moet op een alternatieve manier aan onkruidbeheersing worden gedaan en we moeten zuiniger omgaan met zoet water en dus minder sproeien. We moeten creatief denken en nieuwe bewerkingen en producten uitproberen.'
Tetragrassen zijn volgens Ter Braak een voorbeeld van zeer sterke grassen. 'Het mengsel Balancemaster, dat tetragrassen bevat en deels gecoat is, zorgt voor een grasmat waarmee je al die hokjes kunt afvinken. Daarvoor is wel kennis over gras nodig. Het is aan de vakwereld om voldoende kennis over te brengen op opdrachtgevers, zodat zij de juiste besluiten nemen voor de langere termijn. Met Nico van Eerden was de samenwerking goed; die heeft dan ook geleid tot dit prima veld.'

Lees hier meer over de voordelen van 4turf.
Bekijk hier onze graszaadmengsels met 4turf.