e
Published
27 .sep.2017

Gert van Straalen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Tijdens de Algemene Vergadering van Plantum op 22 september jl. in Middelburg is Gert van Straalen afgetreden als zijn functie van voorzitter.

Gert van Straalen heeft de afgelopen 3 jaar Plantum voorgezeten en is 10 jaar lid van de raad van bestuur. Als erkenning van zijn grote toewijding aan de zaadhandel werd Gert tot erelid van Plantum benoemd.

Aan het eind van de vergadering nam de burgemeester van Waddinxveen, de stad waar Gert woont, het woord en sprak Gert toe, waarbij hij hem complimenteerde voor zijn actieve rol in diverse zaadorganisaties in Nederland. Dit vrijwilligerswerk werd gedaan naast de professionele carrière van Gert binnen DLF. Hij heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de zaadindustrie in Nederland.
Het hoogtepunt van de dag was toen Gert van Straalen werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Deze exclusieve orde van ridderlijkheid is verleend door Zijn Majesteit Koning Willem-Alexander en werd in zijn naam door de burgemeester van Waddinxveen gepresenteerd. Ter erkenning van deze grote eer, gaven de 140 aanwezigen in de zaal Gert een lang en welverdiend applaus.
Gert en zijn vrouw Corrie kregen beide felicitaties en bloemen van Peter de Bruijn en Adger Banken, die de DLF Group, DLF BV en Gert zijn collega's van de DLF Group Executive Management Board vertegenwoordigden.