e
Published
3 .jun.2020

Gras, klaver en luzerne maken de voeder- en eiwitproductie klimaatvriendelijker

We weten allemaal dat weilanden en gazons goed zijn voor voedsel, dieren in het wild en vrije tijd. Maar de groene velden, die hun energie vastleggen uit fotosynthese, dragen ook bij aan een klimaatvriendelijkere toekomst. DLF Seeds & Science, wereldmarktleider op het gebied van voeder- en recreatiegrassen, heeft een reeks voorbeelden waaruit blijkt dat gras onze landbouwproductie groener maakt.

Klimaatveranderingen door broeikasgasemissies uit de landbouw kunnen worden verminderd door de landbouwproductiviteit, koolstofvastlegging in de bodem, stikstofbinding en lokale eiwitproductie te bevorderen.

Truels Damsgaard, CEO van DLF, ziet potentieel in het gebruik van meerjarige voedergewassen en vlinderbloemigen, waar DLF een leidende positie heeft in plantenveredeling en productontwikkeling.
 -We gaan de uitdagingen wat betreft de wereldwijde klimaatveranderingen aan. Door het gebruik van onze geavanceerde veredelingstechnieken in nauwe samenwerking met onze stakeholders, ontwikkelen wij de groenere oplossingen van nu en morgen.
De taak van de agrarische sector om de impact op het milieu en het klimaat van melk- en vleesproductie te verminderen, begint met het nemen van de juiste beslissingen op het gebied van voedergewassen. Een vereiste is dat boeren en de zuivel- en vleesindustrie profiteren van lokaal geproduceerd voer dat de productiviteit van vee en efficiënter landgebruik kan verhogen, aldus Truels Damsgaard.

Veehouderijbedrijven die werken met kwalitatief hoogwaardig gras, klaver en/of luzerne hebben drie belangrijke voordelen die zorgen voor een ​​duurzame landbouwproductie:

  • Verhoogt de productiviteit van land en vee
  • Beperkt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen
  • Minimaliseert grondbewerking en bodemerosie
     

Koolstofvastlegging en ‘groene’ eiwitten

Blijvend maar ook tijdelijk grasland vermindert bodemverstoring in vergelijking met eenjarige gewassen zoals granen of maïs. Het resultaat is aanzienlijk hogere koolstofvastlegging in de bodem, verbeterde bodemvruchtbaarheid en minder behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen. Gras en vlinderbloemige gewassen bieden eiwit van eigen land dat zowel de behoefte aan geïmporteerd eiwit als de uitstoot door transport beperkt.

- Vlinderbloemige gewassen, zoals klavers en luzerne, produceren zelf stikstof waardoor er voor dat land minder meststoffen nodig zijn. Dit scheelt uitstoot bij de productie van deze meststoffen. Lokaal geproduceerd eiwit kan sommige zeer zware koolstof emissieprocessen compenseren. Het potentieel van lokaal geproduceerd eiwit zou een hoger niveau kunnen behalen wanneer grootschalige (gras)bio-raffinaderijen winstgevend worden en eiwitten uit gras volledig verteerbaar zijn voor éénmagig vee zoals varkens en pluimvee, zegt Klaus K. Nielsen, CSO bij DLF.


Zowel kapitaal als onderzoekscapaciteit - publiek en privaat - worden momenteel geïnvesteerd in de ontwikkeling en integratie van diverse technologieën.
-Het is essentieel dat bedrijven en onderzoeksinstellingen partnerschappen aangaan om zowel economisch als milieuvriendelijk duurzame groene oplossingen te ontwikkelen en te leveren,
zegt Klaus K. Nielsen.

In mei 2020 heeft DLF samen met de landbouwbedrijven DLG en Danish Agro het bedrijf BioRefine Denmark A/S opgericht. Een grootschalige bio-raffinaderij die ontworpen is om geconcentreerde eiwitten te produceren van ca. 2.000 hectare klaver, luzerne en gras voor biologisch voer en op termijn ook eiwit voor menselijke consumptie.