e
Published
4 .dec.2014

Grasland scheuren, doen als het kan!

In het nieuwe GLB beleid is blijvend grasland een onderdeel van de vergroening van de landbouw geworden.

De definitie van blijvend grasland is ieder perceel dat aaneengesloten langer dan 5 jaar met gras is beteeld. De code in de jaarlijkse opgave is niet van belang. Het enige dat telt zijn de jaren grasland op het betreffende perceel. Scheuren van dit grasland binnen bestaande regelgeving is toegestaan (uitgesloten de Natura 2000 gebieden).

Binnen de vergroening is bepaald dat het blijvend grasland areaal niet lager mag worden dan 95% van het referentiejaar 2012. De overheid bepaald momenteel hoeveel blijvend grasland in de jaren 2012 – 2014 aanwezig was. Na komende zomer wordt bezien aan de hand van de opgaven of de verwachte tendens dat blijvend grasland lager wordt ten gunste van bouwland reeel is. Als die verlaging te sterk wordt zal de overheid maatregelen nemen door het invoeren van een vergunningstelsel voor het scheuren van grasland, of in het geval van een sterke daling een verbod op scheuren in te stellen. Hoe de situatie in de komende jaren ontwikkeld is nog onduidelijk. Maar het is verstandig om de renovatie van blijvend grasland percelen die matig tot slecht zijn niet langer uit te stellen. Ook hier geldt: “regeren is vooruit zien.”