e
Published
1 .aug.2016

Graslandscheuren na waterschade mag binnenkort

Binnenkort komt er een vrijstelling voor het scheuren van grasland dat langdurig onder water heeft gestaan op zand- en lössgrond.

Daaraan wordt gewerkt door Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Het agrarisch bedrijfsleven verzocht om de vrijstelling in het lopende overleg over de gevolgen van het extreme weer met veel water- en hagelschade van eind juni.

bron: Boerderij.nl

 

Speciale Actie voor percelen met waterschade

De afgelopen maanden zijn erg nat geweest, waardoor er in het zuiden en oosten veel percelen onder water zijn komen te staan. De maïs die dit jaar gezaaid is en mogelijk langdurig onderwater heeft gestaan, heeft het zwaar te voorduren gehad. Daardoor zijn er weinig wortels gevormd en zullen sommige wortels afgestorven zijn. In het uiterste geval zullen sommige percelen weinig tot geen opbrengt leveren dit jaar.

Om dit seizoen toch aan voldoende voer voor het vee te komen, is het van belang snel een alternatief te zoeken. Een goede oplossing is om het maïsperceel tijdig te oogsten/onder te ploegen en er alsnog een tijdelijk en snelgroeiend grasmengsels in te zaaien. Dit zorgt ervoor dat er snel een goed perceel grasland staat met een hoge opbrengst, waardoor er nog een paar snede voor de winter binnen gehaald kunnen worden.

Om de veehouders te helpen met de problemen die er zijn vanwege de natte omstandigheden hebben wij een actie met aantrekkelijk geprijsde graszaadmengsels. Vraag uw leverancier naar de speciale actie op onderstaande 3 mengsels.

Bekijk hier de leaflet over deze actie