Graszaad voor doorzaaien: waarom een speciaal mengsel voor grasland doorzaaien?

Door je grasland door te zaaien kun je op een goedkope en snelle manier de kwaliteit van je grasland verbeteren. Met behulp van doorzaaien met kwaliteitsgrassen voorkom je dat onkruiden en slechte grassen de kale plekken in het grasland opvullen, en blijft de grasopbrengst hoog. Waarom heb je nou een speciaal mengsel nodig om door te zaaien?

Doorzaaien doe je met een graszaadmengsel dat speciaal bedoeld is om grasland door te zaaien. Aan graszaad dat doorgezaaid wordt, worden namelijk andere eisen gesteld dan aan graszaad dat bedoeld is om grasland in te zaaien. Graszaad dat gebruikt wordt om door te zaaien moet concurreren met het bestaande grasland. Het is daarom van groot belang dat dit graszaad al bij een lage temperatuur kiemt, wanneer de rest van het grasland nog in rust is, zodat de concurrentie met de rest van het grasland zo laag mogelijk is. Daarnaast moet het gras snel en krachtig groeien, zodat het kale plekken goed weet op te vullen voordat onkruiden en slechte grassen dit doen.

Beste graszaad voor doorzaaien | DLFWat is het beste graszaad om door te zaaien?

Het beste graszaadmengsel om door te zaaien is DoorzaaiMax ProNitro. Dit doorzaaimengsel bestaat uit de beste rassen diploïde en tetraploïde Engels raaigras, waarvan het diploïde graszaad is voorzien van een ProNitro zaadcoating. DoorzaaiMax ProNitro is het enige doorzaaimengsel met deze innovatie stikstofcoating en hydroactieve watermanagement technologie, die direct op het zaad is aangebracht. De coating zorgt voor een betere opname van nutriënten en water door het zaadje en vervolgens door het kiemplantje. Het zaad kiemt sneller, het grasplantje groeit harder door, waardoor deze de concurrentie met bestaande grasland goed aankan. DoorzaaiMax ProNitro zorgt hierdoor voor 34% meer kiemplantjes die uitgroeien tot een volwassen grasplant, en daardoor tot een sneller herstel van schade aan het grasland.

Hoeveel kg graszaad heb je nodig om grasland door te zaaien?

Om succesvol door te zaaien met DoorzaaiMax ProNitro adviseren wij om 20-25 kg graszaad per hectare te gebruiken tijdens de doorzaai. Let er op dat je juiste moment kies om door te zaaien. Zo moet bodem voldoende vochtig zijn en bij voorkeur is er neerslag op komst. Ga nooit doorzaaien als de draagkracht van de bodem nog niet voldoende is, dan richt je meer schade aan het bestaande grasland en dit kost je opbrengst. Tot slot is goed bodemcontact belangrijk voor de kieming van het graszaad. Gebruik daarom voor het beste resultaat een schijvenzaaimachine of een wiedeg met aandrukrol.

Op zoek naar meer praktische tips over het doorzaaien van grasland? Kijk dan hier.