e
Published
26 .mei.2021

Groenbemestermengsels als aanjager voor bodemleven

Verhoog de biodiversiteit en verbeter de bodemstructuur met ons Vital Complex groenbemestermengsel.

Maak je bodem vitaler met Vital Complex
Voor steeds meer boomkwekers is het inzaaien van een groenbemester een vast onderdeel van de teeltstrategie. Na een teelt van enkele jaren krijgt het perceel de gelegenheid te herstellen. Belangrijk is om vooraf goed te bedenken wat je met de inzet van de groenbemesters wilt bereiken en welke groenbemester bij de gekozen strategie het beste past.
 
Voor een verhoogde biodiversiteit of een gevarieerd bodemleven is een groenbemestermengsel, zoals Vital Complex perfect. Dit mengsel bestaat uit verschillende soorten zoals gingellikruid, Alexandrijnse klaver, incarnaatklaver, blauwe lupine, vlas en Japanse haver. Al deze soorten geven allemaal hun eigen worteluitscheidingen af aan de bodem. De worteluitscheidingen voeden het bodemleven die op haar beurt voedingsstoffen zal vrijmaken uit de bodem ten behoeve van het gewas. Een gevarieerd mengsel zorgt daarmee ondergronds voor een divers bodemleven en bovengronds voor een verbeterde biodiversiteit. In een bodem met voldoende bodemleven worden vervolgens de schadelijke organismen beter in toom gehouden.

Daarnaast zorgt Vital Complex voor een verbetering van de bodemstructuur en maakt met name de bodem nog kruimeliger. Hierbij spelen de verschillende soorten ook een belangrijke rol. De verschillende soorten hebben namelijk allemaal verschillende worteldieptes, waardoor een optimale beworteling van de teeltlaag ontstaat. Dit zorgt voor een betere balans in water- en luchthuishouding: een gezonde bodem voor de nieuwe aanplant!


Wil je meer weten? Bekijk onze Vital Complex groenbemester hier.