e
Published
26 .apr.2017

Klimaatverandering vraagt om robuuster gras

De laatste jaren krijgt Nederland steeds vaker te maken met weersextremen. Plaatselijk kan er in korte tijd veel regen vallen gevolgd door langere periodes van extreme droogte.

Voor de openbare ruimte brengt dit de nodige uitdagingen met zich mee. Zo ook bij grassen, waarbij de klimaatsverandering ervoor zorgt dat  de keuze van het gras steeds belangrijker wordt. Om te kiezen voor de juiste grasrassen, die het beste passen bij het plaatselijke klimaat, wordt in Europa gebruik gemaakt van verschillende rassenlijsten.

 

Nu wordt de keuze voor een bepaalde grassoort vaak gemaakt op basis van de in de regio geldende rassenlijst. Deze is afgestemd op het klimaat dat in een bepaald deel van Europa heerst. Maar omdat de weersomstandigheden steeds meer wisselen, is het eigenlijk niet meer voldoende om te kiezen voor een ras dat bijvoorbeeld óf goed tegen droogte, óf goed tegen natte omstandigheden kan.

De huidige situatie waarbij gebruik gemaakt wordt van één rassenlijst, zoals de Grasgids, is niet meer voldoende. Vanuit Nederland gezien zijn er drie assen te trekken in Europa, waarbij elke as een ander soort klimaat heeft. In Noordoostelijke richting vriest het het hardst en langst. In Zuidelijke richting is de temperatuur het hoogst, waarbij het ook droger is. In Noordwestelijke richting is het natter en minder warm. Dit zijn de verschillende extreme klimaatomstandigheden die voorkomen in Nederland en Europa.

We hebben daarom gekeken welke rassen in al deze landen goed scoren. Het idee is dat je door deze rassen te combineren, een Shockproof!-mengsel creëert dat het altijd goed doet in Nederland. In de door DLF op de markt gebrachte Internationale Grasgids, staan de robuuste DLF rassen die op minimaal drie van de vier aanbevolen Europese rassenlijsten staan. Dit zorgt voor een lijst met grasrassen welke geschikt zijn voor elke klimaatzone en goed bestand tegen extreme afwisseling van het weer.

 

Meer informatie over Shockproof grassen vindt u hier.