Kruidenrijk grasland inzaaien doe je zo!

Ga je voor het eerst kruidenrijk grasland zaaien? Lees dan vooral onze tips voor het succesvol inzaaien van kruidenrijk grasland.

Kruidenrijk grasland inzaaien of doorzaaien?

Opnieuw inzaaien geeft het beste resultaat bij het ontwikkelen van kruidenrijk grasland. Kruiden worden bij inzaai altijd gecombineerd met een graszaadmengsel. Kies voor een grasmengsel met Engels raaigras met een bewezen sterke voorjaarsopbrengst en voederwaarde. Gras is namelijk in de periode van maart tot mei verantwoordelijk voor het grootste deel van de ruwvoeropbrengst wanneer de kruiden en vlinderbloemigen zich nog verder moeten ontwikkelen.

Kruidenrijk grasland inzaaien doe je zo | DLF

Tips voor het inzaaien van kruidenrijk grasland:

 • Zorg voor een juiste pH, dit is minimaal 5,5 voor zandbodems en 6,0 voor kleibodems. Bekalk indien nodig.
 • Probleemonkruiden moeten met een herbicide bestreden worden vóór het zaaien. Zodra het kruidenrijk grasland eenmaal gevestigd is kan onkruid niet meer chemisch besteden worden.
 • Leg een fijn en stevig zaaibed aan.
 • Rol het zaaibed voor het zaaien om er zeker van te zijn dat het zaaibed stevig is.
 • Voorkom ontmenging in de zaaibak door na iedere hectare opnieuw te mengen.
 • Rol nog een keer. Een stevig zaaibed en een goed bodemcontact zijn cruciaal voor de kleine zaadjes van vlinderbloemigen en kruiden.
 • Wacht 8 weken voordat je gaat beweiden, zo krijgen de kruiden de kans om diepe penwortels te ontwikkelen.

Zaaiadvies:

 • Extensief grasland: 25 kg/ha graszaad + 15 kg/ha DLF Kruidenrijk.
 • Productief grasland: 35 kg/ha graszaad + 4 - 8 kg/ha DLF Kruidenrijk.
 • Zaaitijdstip: mei tot september. Het voorjaar is minder geschikt om kruiden te zaaien omdat deze een hogere temperatuur nodig hebben om te kiemen.
 • Zaaidiepte: niet dieper dan 1 cm.

Augustus is de optimale maand om een kruidenrijk graslandmengsel in te zaaien

Tips voor het beheer van kruidenrijk grasland:

 • Bemesting: een lichte drijfmestgift na de eerste snede. Geen kunstmest nodig door de toevoeging van klaver in het kruidenmengsel.
 • Bij de volgende sneden minder bemesting dan grasland zonder kruiden.
 • De grond mag licht verschralen.
 • Maaihoogte in het eerste jaar is 5-6 centimeter, maai daarna op een hoogte van 6-8 centimeter.
 • Maaibeheer (Maai 4-5x per jaar, intensief beheer gericht op de productie).
 • Onkruid pleksgewijs bestrijden, volvelds is niet mogelijk.

Tips voor het doorzaaien van kruidenrijk grasland:

Je kunt de biodiversiteit ook in een bestaand grasland vergroten door middel van doorzaaien, al zal de opkomst van kruiden en klaver niet zo hoog zijn als bij nieuwe inzaai. Witte klaver, smalle weegbree en cichorei moeten allemaal doorgezaaid worden met 3,5 tot 5 kg zaad per hectare. Bij doorzaaien is het van belang om de juiste machine te gebruiken voor de beste slagingskans.

Trek het grasland los met behulp van een wiedeg. Bij het doorzaaien het bodemcontact maximaliseren, waardoor het kiempercentage stijgt. Het is belangrijk dat de nieuwe kiemplantjes genoeg zonlicht krijgen en zo min mogelijk concurrentie ondervinden van het bestaande grasland, daarom:

 • Zaai door na het kort maaien of beweiden (zorg dat het gras niet langer dan 4-5 cm is);
 • Rol het grasland om het bodemcontact met het zaad te verbeteren;
 • Beweid nogmaals kort na het doorzaaien, zodat de kiemplantjes zo min mogelijk concurrentie krijgen van het bestaande grasland.

Bekijk hier onze kruiden- en klavermengsels.