Meer eiwit van eigen land? De DLF Bouwstenen laten je zien hoe je dat doet!

Meer eiwit van eigen land halen, door zelf eiwitrijk ruwvoer te telen, betekent altijd een kostenbesparing en een milieubesparing. Niet elke veehouder heeft dezelfde eiwitbehoefte. Verschillende behoeftes vragen om een verschillende aanpak. Dat is waar de DLF Ruwvoer Bouwstenen van pas komen.

Waarom zelf meer eiwitrijk ruwvoer telen?

Eiwit is een onmisbaar onderdeel van het rantsoen. Helaas heeft een groot deel van de veehouders nog te maken met een eiwittekort in zijn ruwvoerproductie, waardoor zij eiwitrijke producten moet aankopen om het eiwitgehalte in het rantsoen verhogen. Aangekochte eiwitrijkproducten zijn het duurste onderdeel van het rantsoen, en daarmee een flinke kostenpost voor jou als veehouder. Daarnaast bestaat er een grote afhankelijkheid van deze eiwitproducten, waardoor je geen andere keuze heeft dan mee te gaan met schommelende internationale prijzen. Bovendien hebben veel aangekochte eiwitrijke producten een negatieve impact op het klimaat, denk hierbij aan de druk op de natuur in Zuid-Amerika voor de sojateelt en de lange transportafstanden die afgelegd worden voordat het product hier aan het rantsoen kan worden toegevoegd.

DLF Ruwvoer Bouwstenen: ruwvoeroptimalisatie voor elke veehouder

Meer eiwit van eigen land halen, door zelf eiwitrijk ruwvoer te telen, betekent dan ook altijd een kostenbesparing en een milieubesparing. Niet elke veehouder heeft dezelfde eiwitbehoefte. De één haalt al een groot deel eiwit van eigen land en de ander begint pas net. Daarnaast verschilt per veehouder de hoeveelheid grond die beschikbaar is om eigen ruwvoer te telen. Verschillende behoeftes vragen om een verschillende aanpak. Dat is waar de DLF Ruwvoer Bouwstenen van pas komen. De Bouwstenen maken inzichtelijk hoe je je ruwvoerproductie kunt optimaliseren, waardoor je de winstgevenheid van je bedrijf vergroot.

Meer eiwit van eigen land produceren doe je zo!
Afhankelijk van de eiwitbehoefte op jouw bedrijf kun je verschillende Eiwit Bouwstenen inzetten. Wil je bijvoorbeeld het aandeel eiwit van eigen land naar een net wat hoger niveau tillen? Dan is de Bouwsteen Eiwit +, waarbij je kiest voor meer eiwitrijke weidemengsels, voor jou de beste keuze. Wil je echt een flinke klap maken? Kies dan voor Eiwit +++, waarbij je kiest voor luzerne als onderdeel van je ruwvoerproductie.

Hoeveel eiwitrijk ruwvoer ga jij telen?

Kies op basis van de eiwitbehoefte van jouw bedrijf één van deze bouwstenen om je aandeel eiwit van eigen land te verhogen.

Eiwit + (beweiden)

Wil je meer ruw eiwit uit je ruwvoerproductie halen? Deze weidemengsels hebben een ruw eiwitgehalte dat 1% hoger is dan een gemiddeld weidemengsel. Dit kan oplopen tot 130 kg meer ruweiwit per hectare per jaar. Met deze weidemengsels verhoog je het aandeel eiwit van eigen land, verbeter je de melkwaarden en gaat de melkproductie omhoog.

Eiwit ++ (beweiden)

Wil je nog meer ruw eiwit uit je ruwvoerproductie halen? Kies dan voor een combinatie van een eiwitrijk weidemengsel en klaver. Dit zorgt gemiddeld voor 3% meer ruw eiwit, wat tot 390 kg meer ruw eiwit per hectare per jaar kan opleveren. Daarnaast levert klaver stikstof aan het grasland waardoor de stikstofgift omlaag kan. Klaver verhoogt bovendien de biodiversiteit van het grasland. Door de combinatie van een eiwitrijk weidemengsel en klaver stijgen de eiwitgehaltes in de melk, net als de totale melkproductie.

Eiwit ++ (maaien)

Wil je nog meer ruweiwit uit je ruwvoerproductie halen? Kies dan voor een combinatie van festulolium met klaver of luzerne. Deze soorten produceren samen 14-15 ton drogestof per hectare per jaar en kunnen de ruweiwit opbrengst verhogen met 580 kg per hectare per jaar. Festulolium, klaver en luzerne zijn droogtetolerante gewassen die samen voor een hogere biodiversiteit zorgen en het aandeel eiwit van eigen land aanzienlijk verhogen. Daarnaast zorgen de klaver en luzerne voor de stikstofproductie, waardoor de stikstofgift omlaag kan. Deze combinatie zorgt ook voor verbeterde eiwitgehaltes en een hogere melkproductie.

Eiwit +++

Wil je maximaal ruweiwit uit je ruwvoerproductie halen? Kies er dan voor om luzerne te telen. Luzerne heeft een 3-6% hoger ruweiwitgehalte, waardoor je tot 700 kg meer ruweiwit per hectare per jaar kunt produceren dan met een gemiddeld weidemengsel. Luzerne is extreem droogtetolerant en zorgt daardoor in periodes van droogte ook voor een stabiele opbrengst. Wanneer luzerne vers gevoerd wordt, vervangt dit tot 1 kg krachtvoer per koe per dag. Met luzerne maximaliseer je het aandeel eiwit van eigen land en verbeter je de eiwitgehaltes en melkproductie.

Naast eiwit zijn ook energie, gezondheid en smakelijkheid bouwstenen binnen de ruwvoerproductie. Bekijk alle bouwstenen hier.