e
Published
12 .okt.2021

Onderzoek toont aan dat PLUS-grassen de melkveehouder beter ondersteunen in periodes van droogte

Voorjaars- en zomerdroogte gaan niet meer weg. Dat hoeft niet te betekenen dat de oogst en winst van de melkveehouder achteruitgaan. Het toevoegen van PLUS-grassen aan je weidemengsels verbetert de manier waarop graslanden reageren op droogte. PLUS-grassen houden de opbrengsten hoog, ook tijdens een droog voorjaar en een zomer met weinig regenval.

Verbeterde droogtetolerantie beschermt de winst van het melkveebedrijf

Tijdens hete, droge zomers verliest waardevol grasland zijn groene kleur. Hoe langer de droogte duurt, hoe grauwer het gras wordt. Week na week verliest het gras geleidelijk aan biomassa, waardoor de drogestofopbrengst daalt. De oplossing is om grassen te zaaien met een hogere droogtetolerantie. Tijdens droge periodes beschermen zij tegen oogstverliezen en dragen bij aan het in stand houden van een winstgevend melkveebedrijf.

Als gevolg van klimaatverandering zullen periodes van droogte steeds vaker voorkomen

Niemand kan het weer van het komende jaar voorspellen, waardoor er altijd onzekerheid zal bestaan voor boeren en voor de voedergrassen die zij telen. Maar tijden veranderen. In recente jaren (2018, 2019 en 2020), is droogte een steeds vaker terugkerend probleem in grote delen van Europa. Hier zie je een overzicht van de droogte uit 2018. De afbeelding komt van de Gecombineerde Droogte Indicator van de Europese Commissie voor een periode van tien dagen in augustus van dat jaar. Het neerslagtekort heeft invloed gehad op Duitsland, Nederland, Zuid-Europa en zelfs het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië.

DLF - Impact neerslagtekort augustus 2018

Onderzoek toont aan dat PLUS-grassen meer droogtetolerant zijn

Het doel van DLF is om droogtetolerante grasrassen op de markt te brengen, om de voederopbrengsten te beschermen. De grote mate van droogtetolerantie van Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS is al meerdere keren bewezen door doorlopende onderzoeken in de RadiMax wortelscreeningsfaciliteit en door metingen in wereldwijde veldproeven. De resultaten van RadiMax en veldproeven laten duidelijk zien dat Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS een efficiënte oplossing zijn voor de toekomstige uitdagingen op het gebied van droogte.

Wat zijn PLUS-grassen?

DLF onderzoekers werken met gerenommeerde universiteiten en onderzoeksinstituten om oplossingen te vinden voor droogteschade. We kijken zowel onder als boven de grond – naar wat er gebeurt met het gras en hoe de mechanismen van wortelgroei werken om robuuste, droogtetolerante grassen te ontwikkelen.

Raaigras PLUS: Raaigras PLUS beschikt voor een groot deel over de eigenschappen van Engels raaigras, aangevuld met de gunstige eigenschappen van rietzwenkgras. Deze combinatie zorgt ervoor dat Raaigras PLUS diepe wortels heeft. Hierdoor is Raaigras PLUS perfect om de droogtetolerantie en de voederkwaliteit van weidemengsels te verbeteren. Met Raaigras PLUS in een mengsel verbetert de robuustheid van het grasland, stijgt de opbrengstpotentie en de energie die ligt opgeslagen in het gras.

Rietzwenk PLUS: Rietzwenk PLUS beschikt voor een groot deel over de eigenschappen van rietzwenkgras, aangevuld met de gunstige eigenschappen van Engels raaigras. Door het diepwortelende Rietzwenk PLUS aan een mengsel toe te voegen, verbetert de weerbaarheid tegen klimaatverandering, terwijl tegelijkertijd de opbrengstpotentie en de voederkwaliteit verbeteren. Rietzwenk PLUS is perfect voor blijvend grasland. Rietzwenk PLUS verbetert de verteerbaarheid van het gras en verzekert de melkveehouder van een goede opbrengst door middel van de hoge mate van droogtetolerantie.

Over RadiMax

DLF doet samen met de Universiteit van Kopenhagen onderzoek naar de wortelarchitectuur van grasrassen. Dit doen we met behulp van de wortelscreeningsfaciliteit RadiMax. De RadiMax-faciliteit maakt het mogelijk om tot 3 meter diep foto’s van de wortels te maken en tegelijkertijd de grassen bloot te stellen aan kunstmatige toenemende droogte. Op deze manier kunnen we de wortelarchitectuur van onze grassen screenen en komen we erachter welke soorten en mengsels de meest betrouwbare ruwvoeropbrengst hebben bij droogte.

DLF - RadiMax wortelscreeningsfaciliteit

Benieuwd naar onze droogtetolerante PLUS-grassen? Je vindt ze in deze mengsels.