e
Published
10 .mrt.2015

Ontheffing derogatiebedrijven voor gebruik iSeed-coating op graszaden

De Europese Commissie heeft de stikstof- en fosfaatcoating iSeed op graszaden ontheffing gegeven voor het gebruik op derogatiebedrijven.

Deze ontheffing geldt mits het gebruik onder de 2 kilo fosfaat per hectare blijft. De coating van iSeed zorgt er voor dat fosfaat en stikstof dicht bij de kiemplant vrij komt in kleine hoeveelheden. De hoeveelheid fosfaat is precies voldoende voor de beginfase van het ontkiemende graszaad en zorgt voor een goede beginontwikkeling en extra wortelvolume. Ook worden de overige nutriënten makkelijker en sneller opgenomen, hetgeen een positief effect heeft op de grasgroei. Uit proeven is gebleken dat ook de mineralenbenutting veel beter is.

De voordelen van iSeed kunnen nu ook weer op derogatiebedrijven worden benut. Onderzoeksresultaten tonen aan dat iSeed bij herinzaai een opbrengstverhoging geeft van 5% per hectare. Bij doorzaaien geeft het gebruik van iSeed graszaad meer nieuwe kiemplanten die overleven. Kortom meer opbrengst.