e
Published
1 .aug.2017

Opnieuw inzaaien bij schade grasperceel

Ondanks het scheurverbod op zand- en lössgrond, mogen graspercelen die schade hebben opgelopen door droogte opnieuw ingezaaid worden. Wel dient u deze schade te melden vóór 31 augustus en moet het perceel vóór 15 september zijn ingezaaid.

Met name weilanden die niet beregend zijn, hebben dit voorjaar en deze zomer last ondervonden van de droogte. De groei van het gras op deze percelen stagneerde en onkruiden en slechte grassen (ruwbeemd, straatgras en kweekgras) hebben hiervan kunnen profiteren. Indien de verwachte grasopbrengst zonder herinzaai 25 procent lager ligt dan in een normaal jaar zonder droogte, komen deze percelen in aanmerking voor vrijstelling van het scheurverbod. Meer informatie over de voorwaarden voor scheuren van het grasland is te vinden op de website https://mijn.rvo.nl/grasland-scheuren-of-vernietigen.

Voor het opstellen van een rapport door een geregistreerd schade-expert kunt u landelijk terecht bij de weidespecialisten van DLV Advies of bij een regionaal erkend schade expert.

 

Hoge slagingskans van najaarsinzaai

Scheuren van grasland in het najaar heeft als voordeel dat de vestiging van grassen (en ook klaver) zeer goed is terwijl de onkruiddruk op dat moment laag is. De kans op een grasmat waarvan u velen jaren een hoge opbrengst van goede kwaliteit gras haalt, is daarmee extra groot. Voor een goed resultaat is een goede planning van groot belang:

 • Na maaien het gras ongeveer 2 weken laten groeien, vervolgens dood spuiten. Zeker bij een behoorlijk aandeel kweekgras en ridderzuring is deze hergroei van belang voor een goed effect.
 • Hanteer een wachttijd van 4 dagen bij meerjarige onkruiden en kweekgras, zodat het onkruidbestrijdingsmiddel goed zijn werk kan doen en naar de wortel getransporteerd kan worden.
 • Indien er nog ruimte is voor een drijfmestgift, voer deze dan uit voor het infrezen van de oude graszode.
 • Vervolgens ploegen en op gebruikelijke wijze inzaaien.
 • Maak voor het juiste graszaadmengsel gebruik van het keuzeschema op de website.

Deze ontheffing op het scheurverbod geldt niet alleen bij droogteschade, maar ook bij schade door bijvoorbeeld emelten of engerlingen.

 


REGELS OPNIEUW INZAAIEN

 

Grasland scheuren of vernietigen

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden regels. Deze regels zijn er voor grasland dat u gebruikt voor voerproductie of beweiding. Heeft u schade aan de graszode door extreme neerslag, droogte of vraat door dieren die in de graszode leven? Om dit te herstellen kunt u vrijstelling krijgen voor het vernietigen van een perceel of een perceelgedeelte grasland op zandgrond of lössgrond. Aanmelden voor vrijstelling kan tot en met 31 augustus. U meldt zich aan onder ‘Direct regelen’ op de RVO-site. Op deze pagina leest u ook aan welke voorwaarden u moet voldoen.

 

Voorwaarden voor vrijstelling

Heeft u schade aan de graszode door extreme neerslag, droogte of vraat door dieren die in de graszode leven en wilt u dit herstellen? Voor het vernietigen van een perceel of een perceelgedeelte grasland op zandgrond of lössgrond moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De beschadiging van het grasland is veroorzaakt door extreme neerslag, droogte of door vraat door dieren die in de graszode leven.
 2. De verwachte grasopbrengst zonder herinzaai is naar verwachting ten minste 25% lager dan in een jaar zonder vraat of droogte.
 3. De totale oppervlakte beschadigd grasland bedraagt ten minste 5% van de oppervlakte grasland die bij het bedrijf in gebruik is.
 4. Een geregistreerd schade-expert bevestigt in een op het bedrijf te bewaren rapport dat is voldaan aan de voorwaarden onder 1 tot en met 3.

 

Herinzaai

Binnen 7 werkdagen na het vernietigen van de graszode op de betreffende percelen moet u gras herinzaaien. U kunt tot uiterlijk 15 september gras herinzaaien.

 

Aanmelden

U meldt zich aan voor vrijstelling ten minste 7 werkdagen voordat u het grasland gaat vernietigen. Voordat u zich aanmeldt, moet het rapport van een geregistreerd schade-expert gereed zijn.

U meldt zich aan via Direct regelen op deze pagina. Aanmelden kan tot en met 31 augustus.

 

Wat wordt bedoeld met een erkend schade expert?

Dit zijn experts die geregistreerd staan bij bijvoorbeeld:

 • De Stichting Nederlands Instituut van Register-Experts (NIVRE)
 • De Nederlandse Vereniging van Agrarische Experts (NVAE)
 • De Stichting Verenigd register van taxateurs (VRT)

Of een expert die is verbonden aan een schadeverzekeringsmaatschappij die is opgenomen in een vergunningenregister van de Nederlandse Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM).