e
Published
21 .sep.2021

Organische stofopbouw: voorwaarde voor een stabiele maisopbrengst

Het jaar na jaar telen van mais is een aanslag op het organisch stofgehalte van de bodem. Een laag organisch stofgehalte brengt allerlei bodemproblemen met zich mee en leidt uiteindelijk tot een lagere (mais)opbrengst. Gras als vanggewas of rustgewas na de mais helpt bij het op peil houden van het organisch stofgehalte.

Bij de continuteelt van mais wordt meer organische stof afgevoerd dan aangevoerd. De afbraak van organische stof in de bodem heeft een negatief effect op de vruchtbaarheid, het waterbergend vermogen, de structuur en bewerkbaarheid van de bodem. Dit zorgt samen voor een steeds verder dalende maisopbrengst. Door middel van vruchtwisseling, oftewel het na elkaar telen van verschillende gewassen op hetzelfde perceel, houd je het organisch stofgehalte van de bodem op peil. Hierdoor blijft ook de maisopbrengst stabiel.

Gras als vanggewas

Vanggewassen en groenbemesters die na de mais worden geteelt en in het voorjaar weer worden ondergewerkt worden ook als vruchtwisseling gezien. Het zaaien van een vanggewas, verplicht op zand- en lössgrond, is een goede eerste stap in het op peil houden van het organisch stofgehalte. Een grasmengsel zoals GroenMix is erg goed geschikt als vanggewas omdat deze zich ook tijdens de koude najaarstemperaturen nog steeds snel ontwikkelt.

Verbeter de bodem: kies voor gras als rustgewas

De opbouw van organische stof is een proces van jaren. Daarom is het goed om na één of twee jaar maisteelt te kiezen voor een vruchtwisseling van een langere periode. Hierdoor krijgt het perceel 2-4 jaar rust voordat er weer mais op komt. Kies voor een tijdelijk, hoogproductief grasland als rustgewas. Het grote voordeel van grasland is namelijk dat dit het organische stofgehalte aanzienlijk zal verhogen in een paar jaar tijd.

Gras-klaver voor een productieve bodem

Wil je nog meer doen aan de organische stofopbouw en stikstofvastlegging dan is gras-klaver een logische vervolgstap. Wanneer je na de mais een tijdelijk hoogproductief grasmengsel zoals UltraMax of PowerMax zaait, vul deze dan aan met klaver. Zo werk je niet alleen aan de opbouw van organische stof, maar ook aan een hoger stikstofgehalte van de bodem. Klaver bindt namelijk stikstof uit de lucht en geeft dit af aan de bodem. Dit zorgt voor een productieve bodem en een hogere opbrengst van de mais wanneer deze weer terugkomt in de rotatie op het perceel.

Gras-, klaver-, luzernemengsel voor een hoge eiwitopbrengst en een betere bodemstructuur

Wanneer je naast veel opbrengst en stikstofvastlegging ook de bodemstructuur wilt verbeteren en meer eiwit van eigen land wilt halen is een mengsel van luzerne, gras en klaver zoals EiwitMax uitermate geschikt. Dit voedergrasmengsel is zeer droogtetolerant en biedt een enorm hoge eiwitopbrengst per hectare. Daarnaast zorgt de diepe beworteling van luzerne voor een verbetering van de bodemstructuur waar de mais van profiteert in extreem natte of droge jaren. Dit komt omdat een goede bodemstructuur een beter waterbergend vermogen heeft. De bodem kan dan meer water opnemen in periodes van extreme regenval en er blijft voor het gewas langer water beschikbaar in periodes van droogte.

Benieuwd naar de ervaring van andere melkveehouders met EiwitMax? Bekijk dan hier het verhaal van Rik Zeegers, melkveehouder in Wellerlooi (LB).
Wil je onze producten bestellen? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers.

DLF - EiwitMax: perfect rustgewas na de mais.
DLF EiwitMax: het perfecte mengsel om als rustgewas na de mais te zaaien.