e
Published
9 .sep.2021

Ruw beemdgras: pak het nu aan en start met een sterke weide in het voorjaar

Wil je je koeien hoogwaardig gras voeren? Dan is nu het moment om ruw beemdgras in het grasland aan te pakken.

Ruw beemdgras is een van de meest voorkomende onkruidgrassen. Ruw beemd doet het goed op vochtige klei- en veengronden, maar is slecht bestand tegen droogte. Na deze regenachtige zomer zien we dan ook een flinke toename van het aandeel ruw beemdgras in de weide. Dit brengt de kwaliteit van het grasland omlaag want ruw beemd is een gras met een lage drogestofopbrengst en een lage voederwaarde. Wist je dat ruw beemd 20% minder drogestof opbrengt en de VEM-waarde zo’n 15% lager is dan dat van Engels raaigras? De lage opbrengst en voederwaarde hebben een negatieve invloed op de grasopname door de koeien, wat zorgt voor een verminderde melkproductie. Wil je je koeien hoogwaardig gras voeren? Dan is nu het moment om ruw beemdgras in het grasland aan te pakken. Ruw beemd is namelijk een erg winterhard gras en is in het voorjaar de eerste grassoort die begint te groeien. Als je er nu niets aan doet, zal ruw beemd in de lente als eerste de kale plekken in het weiland opvullen en zich zo verder verspreiden.

Ruw beemdgras herkennen

Om dit onkruidgras aan te pakken is het noodzakelijk om het te kunnen herkennen. Ruw beemdgras is een middelhoog en soms laag blijvend pluimgras dat in losse pollen groeit. De grasstengel onder de pluim voelt ruw aan. Ruw beemd heeft een heel oppervlakkig wortelstelsel, waardoor het over het algemeen makkelijk uit de grond getrokken kan worden. Daarnaast onderscheidt ruw beemd zich van Engels raaigras door de witte voetjes van de grasstengels (deze kleuren rood bij Engels raaigras). Wanneer je vaststelt dat het grasland voor niet meer dan 30% uit ruw beemd en andere onkruidgrassen bestaat kun je het bestaande grasland herstellen. Wanneer de weide voor meer dan 30% uit slechte grassen en onkruid bestaat zul je het grasland moeten vernieuwen.

DLF - Ruw beemdgras herkennen

Ruw beemdgras bestrijden

Wanneer je het grasland wilt herstellen is belangrijk om zoveel mogelijk ruw beemd te verwijderen. Eggen zorgt ervoor dat ruw beemdgras en andere slechte grassen en onkruiden worden verwijderd en de viltlaag wordt losgetrokken, waardoor er meer ruimte ontstaat voor goede grassen. Uit onderzoek van Wageningen Livestock Research binnen de PPS “Ruwvoerproductie en bodemkwaliteit” is gebleken dat het eggen van blijvend grasland zorgt voor een 10% hogere opbrengst van de eerste snede in het voorjaar. Bij het eggen is het noodzakelijk dat de tanden voldoende strak staan afgesteld om succesvol onkruidgrassen te verwijderen. Nadat het ruw beemdgras verwijderd is, zaai je het grasland door met een doorzaaimengsel. Deze mengsels bevatten rassen die snel kiemen en stevig doorgroeien, dat is van groot belang om de concurrentie met het bestaande grasland aan te kunnen. Ons mengsel DoorzaaiMax is voorzien van een ProNitro-coating, wat zorgt voor een nog snellere kieming en sterke groei van het gras. Door in het najaar door te zaaien met hoge kwaliteit grassen zorg je ervoor dat onkruid(grassen) zoals ruw beemdgras onderdrukt worden. Zo krijg je een weide van hoogwaardig gras met een hoge opbrengst en hoge voederwaarde.

Wil je meer over doorzaaien? Lees dan hier alles wat je moet weten over doorzaaien.
Wil je meer weten over DoorzaaiMax? Bekijk het mengsel hier.
Wil je onze producten bestellen? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers.