e
Published
25 .jul.2018

Verdroogd grasland in- of doorzaaien?

De extreme droogte afgelopen maanden heeft ervoor gezorgd dat er veel schade ontstaan is aan het grasland. Valt de schade aan uw grasland mee of kunt u het bijhouden d.m.v. beregening? Dan kunt u het beste uw perceel doorzaaien. In de meeste gevallen is het gras afgestorven en moet het perceel heringezaaid worden.

Zaai uw grasland nu door
Valt de schade aan uw grasland mee? Dan kunt u het beste uw perceel nu doorzaaien. De concurrentiekracht van de bestaande graszode is nu laag en de bodemtemperatuur is hoog voor een goede kieming. Hierdoor kan het jonge gras zich snel doorontwikkelen in het najaar. Neem geen risico en zaai nu alvast door met het juiste doorzaaimengsel.

UPDATE! - Nog langer grasland vernieuwen

  • Op zand- en lössgrond mag u met en zonder derogatie grasland scheuren tot 20 september en uiterlijk inzaaien tot 21 september
  • Op de klei- en veengrond mag u dit jaar vanwege de extreme droogte van 16 tot 30 september ook uw grasland scheuren en opnieuw inzaaien.

Kijk voor de actuele voorwaarden op RVO.NL

Tips tijdens de droogte

Laat het gras met rust
Wees voorzichtig met maaien en beweiden, zelf als er een snede op staat is het beter om het maaimoment uit te stellen. Bereiding en betreding kan zorgen voor verpulvering van het gras en kan zelfs schade aan de wortels doen. Wanneer het gras begraasd of gemaaid wordt, gaat de plant zijn energie in de hergroei van het blad stoppen. Hierdoor heeft het gras niet meer genoeg energie over in de wortels om de droogte te overleven. 

Beregenen duur, maar effectief
Als het mogelijk is en financieel uit kan is grasland beregenen aan te raden. Het zorgt ervoor dat het gras in leven wordt gehouden en het gras ook eens smakelijk blijft met een goede kwaliteit. Met de juiste bemesting is het effect van deze duure aanpak extra goed zien vanwege de extreme droogte.

Wacht met bemesten tot er regen is gevallen
Drijfmest die nu toegediend wordt kan niet worden opgenomen door het gras omdat er geen vocht aanwezig is in de bodem, daarnaast zorgt de bereiden voor extra schade aan de kwetsbare wortels.

Beoordeel uw grasland

  • Staan er minder dan 60% goede grassen of meer dan 40% open plekken, dan is het advies is dan om het grasland te vernieuwen. Hiermee bent u volgend jaar verzekerd van een goede ruwvoerproductie.
  • Is het aandeel open plekken groter dan > 15% dan kan er het beste worden doorgezaaid, hierdoor kunnen deze plekken herstellen wanneer er regen valt.
  • Percelen met klaver of luzerne zullen er nog groener uitzien, vanwege de diepe penwortel van deze gewassen. Beoordeel hier goed het aandeel vlinderbloemige en stem hier uw doorzaai keuze op af.

Grasland doorzaaien
Heeft uw grasland deze extreme droogte weten te doorstaan? Kijk dan goed naar het grassenbestand en de kwaliteit van het gras. Het advies is om op tijd door te zaaien, zodat de nieuwe grasplantjes zich goed kunnen ontwikkelen in het najaar met voldoende vocht.

Opheffing scheurverbod, bieden kansen voor grasland vernieuwen
Is uw grasland niet meer te redden en is het helemaal afgestorven. Dan kunt u nu gebruik maken van de vrijstelling om grasland te scheuren op löss en zandgrond. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om uw perceel, zonder het dood te hoeven spuiten op nieuw in te zaaien. Hiermee bent u volgend jaar weer verzekerd van voldoende ruwvoer.
Let hierbij op dat u dit doet wanneer de bodem voldoende vochtig is of er op kort termijn voldoende regen aan komt. Wanneer het gras gekiemd is en er nog een droge periode volgt zal het gras uitdrogen en afstreven omdat hij nog niet de kans heeft om voldoende wortels te vormen.

Check het rvo.nl voor de actuele informatie over de opheffing scheurverbod