Voorkom opbrengstverliezen, kies voor droogtetolerante grassen

Voorjaarsdroogte komt steeds vaker voor en veroorzaakt een serieuze bedreiging voor de ruwvoeropbrengst. De oplossing hiervoor is om voor voedergrassen te kiezen die beter bestand zijn tegen voorjaarsdroogte. In onze onderzoeken naar droogtetolerante grassen hebben wij rassen geïdentificeerd die melkveehouders helpen om hun ruwvoerproductie op peil te houden.

Wees voorbereid op de eerstvolgende droogte met droogtetolerante voedergrassen

Door klimaatverandering wordt de droogtetolerantie van grassen steeds belangrijker. Om opbrengstverliezen als gevolg van voorjaars- en zomerdroogte tegen te gaan, blijven wij nieuwe voedergrassen ontwikkelen die het vee gevoed houden tijdens periodes van droogte. Voorbeelden hiervan zijn onze festuloliums Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS.

Diepe wortels ondersteunen een sterke groei van grasscheuten

Grassen zijn anders dan andere planten. De meeste bomen en andere planten groeien nieuwe takken en scheuten aan het einde van de plant; grassen ontwikkelen nieuwe scheuten dichtbij de wortels. Grassen zijn hierin uniek. Doordat grassen scheuten vanaf de wortels groeien kan gras meerdere keren per jaar gemaaid of beweid worden, en steeds weer terug groeien.
Nieuwe grasgroei is wel afhankelijk van een goed wortelstelsel. Zo zal nieuwe groei na een voorjaars- of zomerdroogte sterker zijn van een grasras met een uitgebreid wortelstelsel. Dit voorkomt opbrengstverliezen, en de hoofpijn die hiermee bij komt kijken wanneer op zoek gegaan moet worden naar aanvullend ruwvoer.

Noord-Europese voedergrassen zijn niet goed bestand tegen droogte

Grasrassen die gekweekt zijn voor Noord-Europese weeromstandigheden zijn niet aangepast voor langere periodes van droogte, omdat droogte eerder niet zo’n groot probleem was. Klimaatverandering heeft neerslagpatronen veranderd, waardoor we vanaf nu steeds vaker te maken zullen hebben met voorjaarsdroogte.

Om beter om te gaan met voorjaarsdroogte is een uitgebreid wortelstelsel van groot belang. Terwijl tijdens zomerdroogte meestal geen water meer in de bodem te vinden is, is er in het geval van voorjaarsdroogte nog wel water beschikbaar in de diepere bodemlagen. Dit is een onderwerp waar ons R&D team veel aan heeft gewerkt in combinatie met onze onderzoeken bij de RadiMax-faciliteit. Hierdoor hebben we nu veel kennis over de wortelarchitectuur van gras. Deze inzichten helpen om de ruwvoerproductie veilig te stellen tijdens periodes van droogte.

Versla droogte met festulolium (Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS van DLF)

Elke grassoort heeft zijn eigen mechanismen om droogte te overleven. Tijdens voorjaarsdroogte is de belangrijkste behoefte van een plant om toegang tot water te behouden. Sommige grassoorten doen dit door langere wortels te ontwikkelen richting de diepere bodemlagen waar nog water beschikbaar is. Grassen met deze diepe wortelmassa zijn beter in staat om consistent ruwvoer te produceren. Deze grassen kunnen daarnaast ook beter nutriënten uit de bodem op nemen, leggen meer koolstof vast en verbeteren de bodemstructuur.

Festulolium is beter bestand tegen droogte | DLFFestulolium is meer droogtetolerant | DLF
Wortelstelsel van Rietzwenk PLUS (links) en Raaigras PLUS (rechts).

Onze twee festulolium types, Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS, zijn goed in staat om droogtes te overleven. Raaigras PLUS beschikt over dezelfde snelle wortelgroei als Engels raaigras, maar heeft een diepere wortelmassa, waardoor Raaigras PLUS meer droogtetolerant is. Rietzwenk PLUS heeft hetzelfde uitgebreide wortelstelsel als rietzwenk, maar produceert ruwvoer van een betere kwaliteit tijdens het voorjaar en de zomer. Kies de juiste rassen in je voedermengsel zodat je het hele jaar door goede opbrengsten behoudt, ook tijdens droge jaren!

Meer weten over festulolium (PLUS-grassen)? Klik hier.
Bekijk hier onze mengsels met PLUS-grassen.