Wist je dat eiwit van eigen land een positieve impact heeft op de voerkosten en het klimaat?

Door aangekochte eiwitten te vervangen voor een zelfde deel eiwit van eigen land word je meer zelfvoorzienend en verlaag je de afhankelijkheid en de kosten van aangekochte eiwitten.

Waarom meer eiwit van eigen land?

Eiwit van eigen land geeft je een groot financieel voordeel én is een duurzame oplossing:

  • Je vergroot de zelfvoorzienendheid van je bedrijf omdat je minder afhankelijk bent van fluctuerende wereldmarktprijzen voor eiwitrijke grondstoffen.
  • Eiwitrijke voedergewassen hebben een positieve impact op milieu en klimaat doordat ze koolstof vastleggen, de bodemstructuur verbeteren, stikstof vastleggen en de biodiversiteit vergroten.

DLF - Meer eiwit van eigen land met grasklaver, luzerne en eiwitrijke weidemengsels.Hoe haal je meer eiwit van eigen land?

Als je het aandeel eiwit van eigen land wilt verhogen om zo meer zelfvoorzienend te zijn, zijn er verschillende maatregelen die je kunt nemen:

  • Kies voor meer eiwitrijke voedergewassen. Het eerste waar je over na moet denken is het voedergewas dat je wilt gaan telen. In graslanden kun je de eiwitopbrengst verhogen door het toevoegen van luzerne of klaver. Daarnaast kun je ook kiezen voor weidemengsels met een hoger eiwitgehalte.
  • Optimaliseer je graslandbeheer. Maaien of beweiden tijdens de optimale groeifase van de plant, helpt je om de energie en eiwitopbrengst te maximaliseren. Over het algemeen kun je stellen dat hoe later je maait, hoe lager het eiwitgehalte in het gras. Echter, laat bemesten zorgt er in droge zomers voor dat er nog veel stikstof in de bodem zit, waardoor het eiwitgehalte in het gras juist weer hoger is. Probeer een goede balans in maaien en bemesten te vinden om het eiwitgehalte van het gras hoog te houden.
  • Kies voor grassen met een verbeterde verteerbaarheid. Een koe heeft energie (suikers) in de pens nodig om het gevoerde eiwit te benutten. Als er niet voldoende energie aanwezig is kan niet al het eiwit door de koe worden opgenomen. Energierijke grassen met een verbeterde verteerbaarheid zorgen voor een hogere energieopname per kilo drogestof en dragen bij aan een maximale eiwitbenutting. Dit leidt tot meer melk in de tank en een hogere financiële opbrengst.

Wil je meer eiwit van eigen land halen? Bekijk dan onze eiwit bouwstenen, die laten eenvoudig zien met welke voedergewassen je jouw eiwitbehoefte kunt invullen.

Zijn grasklaver en luzerne duurzame oplossingen?

Vlinderbloemigen zoals klaver en luzerne zijn om twee redenen een duurzame keuze voor je bedrijf:

  1. Vlinderbloemigen voorzien in lokaal geteelt eiwit, waardoor de import van eiwit uit Zuid-Amerika beperkt wordt. Dit betekent minder ontbossing voor sojaplantages en een drastische verlaging van transportafstanden en daarmee een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
  2. Vlinderbloemigen halen stikstof uit de lucht en geven dit af aan de bodem. Hierdoor kan de stikstofgift omlaag, of wordt in sommige gevallen zelfs overbodig. Dit heeft ook positieve gevolgen voor het klimaat, omdat voor de productie van stikstof erg veel energie nodig is.

Daarnaast zorgen vlinderbloemigen voor een betere bodemstructuur en dragen ze bij aan meer biodiversiteit in het grasland.