De duurzaamheid van gras is voor ons niet voldoende. We dragen zelf ook graag ons steentje bij aan het verbeteren van de wereld.

Gras... een zeer duurzaam natuurproduct dat op veel verschillende manieren haar steentje bijdraagt aan het verduurzamen van de wereld. Maar dat is voor ons niet genoeg, want door middel van veredeling is er nog veel winst te behalen op grasgebied. Door ons wereldwijde netwerk van veredelingsbedrijven zijn wij in staat om te zorgen dat gras het maximale uit zichzelf haalt.

Recreatiegrassen

Zo zijn er nu recreatiegrassen die beter tegen hitte en droogte kunnen, minder water nodig hebben, beter tegen zout water bestand zijn of minder vaak gemaaid hoeven te worden.

 
Gras kan beter tegen hitte en droogte en heeft minder water nodig.
Gras hoeft minder vaak gemaaid te worden.
Gras is beter bestand tegen zout/brak water.

 

Voedergewassen

Bij de voedergrassen zetten we op dit moment zeer hoog in op de verteerbaarheid van grassen. Hierdoor heeft een koe minder gras nodig om dezelfde hoeveelheid melk te leveren. De methaanuitstoot zal verminderen doordat de koe het gras makkelijker kan verteren. Daarnaast worden er grassoorten ontwikkeld die efficiënter omgaan met mineralen uit de bodem.

 
Meer melk met dezelfde hoeveelheid gras.
Minder methaanuitstoot door koeien.
Efficiënter omgaan met mineralen.

 

Duurzaamheid binnen DLF

Ook binnen de muren van DLF zijn wij hard op weg om niet alleen te zorgen dat ons graszaad een duurzame bijdrage levert, maar ook om ervoor te zorgen dat het productieproces en alle randvoorwaarden duurzaam zijn.
Zo wordt de hele keten van teelt tot  vervoer van het gereed product naar u als klant onderworpen aan een duurzaamheids-inventarisatie. Ook bij ons inkooproces wordt duurzaamheid op het gebied van milieu en sociaal vlak als voorwaarde gezien. Kortom, duurzaamheid is belangrijk voor ons en in de nabije toekomst zullen we ons hierop blijven focussen. Hieronder wordt verkort aangegeven welke investeringen wij als DLF de afgelopen jaren hebben gedaan in duurzaamheid en wat we de komende jaren nog zullen realiseren.

 
Paperless office, waar zo min mogelijk kopieën gemaakt worden en facturen digitaal verzonden worden. Ook wordt het papier gescheiden van het overige afval.
Skype meetings als alternatief voor fysieke (internationale) meetings.
LED verlichting met bewegingssensoren in de fabrieken, zodat het licht niet onnodig lang aan blijft.
Hergebruik van gietwater op het veredelingsbedrijf.
Zakken van gerecycled papier, het gebruik van tweedehands pallets en houten kisten. Linnen zakken worden hergebruikt.
Heftrucks zijn electrisch of rijden op gas. Tevens zijn er laadpalen voor electrische autos aanwezig.
Transporteurs rijden zo veel mogelijk met volle vrachtauto’s en onze belangrijkste transporteur voldoet aan de Euro6 norm.
Afval uit graszaadschoningen wordt gebruikt voor biogas, champignonteelt en bodemstrooisel voor stallen. Niets wordt weggegooid.
Bij de teelt dierlijke mest gebruiken en zo min mogelijk gebruik maken van bestrijdingsmiddelen.
Graszaad op het land laten drogen kost minder energie dan het te drogen in onze fabriek.
Investeringen in ARBO, opleidingen en vitaliteit en zo bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van mensen.

 

Op naar de toekomst...

 
Daken van de fabrieken gebruiken voor zonnepanelen. Warmte terugwininstallatie voor de lijn waar het graszaad gecoat wordt.