Uitvoerig onderzoek naar zouttolerante rassen

De recreatieve sector gebruikt nog veel zoetwater. In de toekomst zal dit echter steeds minder vaak gebruikt mogen worden, waardoor er bij beregening vaker een beroep gedaan moet worden op brak/zilt water. Als gevolg hiervan zal de zoutconcentratie in de bodem zo hoog worden dat het de nodige wortelschade oplevert.

09-04-2020

4salt® mengsels leveren onder normale omstandigheden al een betere prestatie, maar zeker in het geval van brak/zilt watergebruik zijn de resultaten nog beter . Dit zorgt ervoor dat een mengsel een extra zekerheid biedt voor de toekomst, bijvoorbeeld wanneer er met ander water beregend moet gaan worden dan voorheen gebruikelijk was.

Zouttolerante rassen een must voor nu en de toekomst

  • Door klimaatveranderingen is er meer brak/zilt water
  • Gevolg: wortelschade en slecht presterende grasplanten
  • Uit proeven met water met een zeer hoog zout concentratie blijkt dat 4turf® rassen goed blijven presteren
  • 4turf® rassen zijn zeer geschikt voor gazon/openbaargroen/sportvelden en golfbanen en sluiten perfect aan op de Green Deal