Verlies geen maïs- opbrengst door het juiste vanggewas te zaaien

27-04-2020

U kunt het vanggewas tegelijk inzaaien met de maïs, als onderzaai in de maïs of na de maïsteelt inzaaien. Het grote voordeel van tegelijk inzaaien en onderzaai is dat de maïs niet voor 1 oktober geoogst hoeft te worden en er dus geen opbrengstverlies behoeft te zijn. Daarnaast staat er vanaf dag 1 na de oogst meteen een vanggewas die uitspoeling tegengaat.

Mais blijft de hoofdteelt
Uit onderzoek van Grondig boeren met maïs in Noord-Brabant bleek dat de keuze voor een snel groeiend Rietzwenktype bij gelijktijdige zaai invloed heeft op de maïsopbrengst. Snelgroeiend rietzwenk was namelijk snel en te agressief. Daarentegen onderving de maïs nagenoeg geen schade van het traaggroeiend rietzwenk en bleef de maïs- opbrengst zo goed als gelijk aan nazaai. Houd dus altijd in gedachte dat het vanggewas in dienst moet staan van de maïs en niet andersom.


Bron: Grondig Boeren met Maïs Noord-Brabant 2019

Conclusie:

  • Snelgroeiend rietzwenk gaat flink ten koste van de maïsopbrengst (zowel drogestof als zetmeelopbrengst)
  • De maïsopbrengst bij traaggroeiend rietzwenk en nazaai is nagenoeg gelijk.


Ontwikkeling op 30 september 2019

Om zo min mogelijk opbrengst te verliezen is het dus van belang om te kiezen voor een traaggroeiend rietzwenk. Voor het juiste product kan DLF hierbij uitkomst bieden, want door de vele proeven in zowel Nederland als Belgie is DLF gespecialiseed in deze vorm van onderzaai. Neem bijvoorbeeld het product Rietzwenk Onderzaai, dat volledig bestaat uit traaggroeiend rietzwenk. De mais kan zich het beste ontwikkelen en u heeft met dit mengsel toch een geslaagd vanggewas.