Voederbiet is terug van weggeweest

10 jaar geleden was de voederbiet bijna verdwenen in de landbouw. Maar de afgelopen jaren is er een enorme opmars geweest van dit gewas. Maar waarom is de voederbiet het perfecte gewas voor de veehouder voor de komende 10 jaar?

30-03-2020

Voederbieten zijn een uitstekende bron van energie voor in het rantsoen van de koe. Naast dat een voederbiet veel opbrengst is het ook een sterk en robuust gewas, zelfs met extreem droge periodes kan hij het mijn zijn wortels goed volhouden en in het najaar nog veel van de gemiste groei inhalen.

Voordelen:

 • Hoge drogestofopbrengst per ha
 • Opbrengst zekerder bij moeilijke weersomstandigheden
 • Lange groeiperiode, goed vanggewas voor stikstof!
 • Verruiming van het bouwplan (gewasrotatie) > ziektedruk en probleemonkruiden
 • Hoge energiewaarde: 1000 VEM per kg DS (15% as)
 • Bevordert de opname en smakelijkheid
 • Verhoogt de melkopbrengst
 • GLB eisen > derde gewas

Bergman

Voor voedergewas en biogas

Eigenschappen:

 • Rhizomanie tolerant
 • Hoge drogestofopbrengst
 • Drogestofgehalte van 22% in de wortels
 • Gelijkmatige hoogte boven de grond (ca. 6 cm)

Meer info over Bergman

Bangor

Vlotte en hoge prestaties

Eigenschappen:

 • Drogestofgehalte van 18% in de wortels
 • Zeer gladde wortel
 • Gemakkelijk te oogsten
 • Zeer laag grondtarra

Meer info over Bangor