GrassLopata

MilkMax Tetra

Voor maaien met meer melk uit eigen grasland.

Graskwaliteit is meer dan suiker alleen. Bij graskwaliteit is het te simpel om een grassoort te waarderen op slechts één eigenschap, het suiker. Gras bestaat namelijk uit meerdere bestanddelen, met name de inhoud en verteerbaarheid van de celwanden alsmede van het totale organisch materiaal is belangrijk bij het voeren van de koeien. Het is bekend dat een hogere verteerbaarheid van het ruwvoer de voeropname verhoogt. De grasopname is mede afhankelijk van de kwaliteit. Dit levert meer productie op.

 

Samenstelling:

De allerbest verteerbare diploïde en tetraploïde rassen van de Rassenlijst in één mengsel.

 

Zaaiadvies:

Inzaaien: 45 kg/ha
Doorzaaien: 15 - 25 kg/ha

 

Maaihoogte:

5-6 cm

Masterline

Rating

Schaalverdeling, waarbij links = goed, en rechts = uitstekend.

Opbrengst
Roestresistentie
Verteerbaarheid
Standvastigheid
  • Zeer snelle vestiging
  • Zeer hoog opbrengende diploïde en tetraploïde grasrassen
  • Geschikt voor maaien door tetraploïde grassen