4salt®
Verbeterde grasgroei bij verzilting


Of het nu gaat om verzilting in een gebied vlak naast de zee of zout/brak beregeningwater, 4salt®  grasmengsels hebben een betere zouttolerantie dan de standaard graszaadmengsels.

Onze 4salt® mengsels zullen altijd een betere prestatie leveren, ook wanneer er geen problemen zijn met verzilting. Dit zorgt voor een mengsel zonder risico’s en geeft een extra zekerheid voor de toekomst, bijvoorbeeld wanneer er met ander water beregend moet gaan worden dan voorheen gebruikelijk was.

Voor verschillende situaties is 4salt® een voor de hand liggende keus: Golfbanen aan de kust, bermen(strooizout), wanneer er water hergebruikt wordt of de kwaliteit van het water in het gebied onzeker is.

De wetenschap achter 4salt®

Het 4salt® concept is het  resultaat van het continue testen en selecteren van al onze grasrassen in onze R&D faciliteiten.

Door het blootstellen van de kiemplanten aan een stijgend zoutgehalte in het substraat, kunnen we de verschillen tussen grassoorten en -rassen identificeren. Rassen welke zouttolerant genoeg zijn om te overleven in de proeven in onze R&D faciliteit krijg het 4salt® keurmerk.

In onze geavanceerde kassen kunnen wij de meest zouttolerante rassen selecteren d.m.v. verschillende proeven en onderzoek. Eerst moeten de grassen een 180-dagen zouttest ondergaan. Deze test zorgt voor een snelle en duidelijke screening van alle grasrassen, zodat we zeker weten dat een ras voldoet aan onze eisen. Als het ras dit overleeft, wordt hij nog zwaarder beproeft. Hierbij wordt het zoutgehalte verhoogt tot wel 3%, wat vergelijkbaar is met het zoutgehalte in de zee. Hierbij wordt elk ras individueel beoordeelt op zouttolerantie, wat ons een goed inzicht geeft in de verschillen tussen rassen onderling en welke rassen uiteindelijk het 4salt® keurmerk zullen krijgen.

In de grafiek is te zien hoe groot de verschillen tussen grassoorten zijn. Ook binnen een soort zijn er grote verschillen in zouttolerantie.


Het 4salt® onderzoek laat grote verschillen in zouttolerantie zien tussen grassoorten.

Masterline mengsels

Onze masterline mengsels met het 4salt®logo bevatten rassen met een verbeterde zouttolerantie.

De 4salt® mengsels presteren zowel met als zonder zoutproblemen erg goed, dus kies voor dubbele zekerheid in geval van twijfel!