De wortels naar..

...beter, sterker en groener gras

Met veranderende omgevings- en klimatologische omstandigheden is het beheer van graszoden veeleisender geworden. Om aan deze veranderende behoeften te voldoen, hebben we grassoorten gescreend om te zien welke beter kunnen groeien onder moeilijke omstandigheden zoals de droogte in de lente en de vroege zomer. Daarnaast is het van belang dat nieuwe rassen de beschikbare voedingsstoffen efficiënter gebruiken om de kracht en gezondheid van de plant te verbeteren.

Het geheim zit hem in de wortels van de planten. We hebben uitgebreide kennis opgedaan over wortelarchitectuur die kan helpen bij het toekomstbestendig maken van de graszode.Via ons wereldwijde R&D-netwerk en de unieke RadiMax wortelscreeningsfaciliteit hebben we unieke kennis opgedaan over de wortelarchitectuur van onze grassen. Resultaten laten zien dat rassen met wortels die diep gaan en een hoge wortelmassa hebben, beter bestand zijn tegen veranderende omgevings- en klimatologische omstandigheden zoals droogte. Grassen met een diepe wortelmassa zorgen voor een sterke basis wat resulteert in meer speeluren, een mooier uiterlijk, verbeterde koolstofvastlegging en een financiële besparing door de verminderde behoefte aan irrigatie.

Een diepe wortelmassa betekent:

  • Betere groei tijdens en na droogte in het voorjaar en de vroege zomer
  • Minder reparatie en meer speeluren
  • Beter visueel uiterlijk en minder onderhoud
  • Minder inzet van middelen als water en kunstmest


Wortelscreeningsfaciliteit RadiMax

Een snelle wortelgroei is altijd een belangrijke factor omdat het de plant helpt sneller sterk te worden. De wortelarchitectuur is ook erg belangrijk onder droogtesituaties waarbij er alleen nog water is in diepere bodemlagen.

Samen met de Universiteit van Kopenhagen test DLF de wortelarchitectuur van grassen in 's werelds meest geavanceerde wortelscreeningsfaciliteit, RadiMax. De RadiMax faciliteit maakt het mogelijk om tot 3 meter diep foto’s van wortels te maken en tegelijkertijd kunnen de grassen worden blootgesteld aan toenemende droogte die kunstmatig kan worden toegepast. Op deze manier kunnen we de wortelarchitectuur van onze soorten en mengsels screenen en uitzoeken welke het beste kunnen presteren onder droogte.


Een dwarsdoorsnede van de RadiMax wortelscreeningsfaciliteit